Aarhusianerne kører fortsat over for gult

I ca. 35 pct. af de ulykker, hvor personer kommer til skade i de aarhusianske kryds, er en trafikant kørt, cyklet eller gået over for enten gult eller rødt lys. Derfor sætter Aarhus Kommune og Østjyllands Politi endnu engang fokus på problemet med kampagnen ”Aarhus bremser for gult”.

Når alt for mange vælger at ignorere det gule lys, skaber det både utrygge og farlige situationer i trafikken. Vi skal simpelthen respektere både det gule og det røde lys - og passe bedre på os selv og hinanden.
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Som en del af årets kampagneindsats kan man blandt andet teste egen viden om det gule lys med en mini-teoriprøve. Prøven er udviklet i samarbejde med Dansk Kørelærer-Union og Drive4you.

Vi oplever ofte, at bilister ikke er særlig bevidste om risikoen ved at køre over for gult lys – mange speeder jo ligefrem op for at nå over krydset. Men det er jo netop, når vi opfører os uforudsigeligt og gradbøjer færdselsloven, fordi vi selv har travlt, at de farlige situationer opstår.
Marianne Heimdal, formand for Aarhus Kørelæreforening

Som udgangspunkt betyder gult lys stop – ligesom det røde lys. Dog med den undtagelse, at man må køre over for gult, hvis man vurderer, at det vil skabe en farlig situation at bremse. Og netop denne undtagelse fokuserer mange bilister på, når de bliver konfronteret med, at de har kørt over for gult lys.

Vores oplevelse er, at mange bilister er meget optaget af at diskutere, hvorfor de ikke skal bremse for gult. Det er en omvendt tankegang. Der kan være enkelte situationer, hvor du bliver nødt til at køre over. Men udgangspunktet er, at du altid skal bremse for gult, og det er dén pointe, som vi håber, kan bide sig fast med kampagnen.
Heine Hansen, vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi

Det koster en bøde på 1.500 kr. at køre over for gult, hvis politiet vurderer, at bilisten burde have bremset.

Fakta

  • I de 10 mest uheldsbelastede kryds i Aarhus er der i perioden 2015-2019 sket 82 personskadeuheld. 29 af uheldene (35%) er sket på baggrund af gul- og rødkørsler.

  • Kampagnen er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Østjyllands Politi. I 2020 afvikles kampagnen i uge 40 og 41.

  • Kampagneindsats består blandt andet af kampagnefilm og teoriprøve, der fokuserer på det gule lys, plakater i byrummet, radioreklamer, samarbejde med Dansk Kørelæreunion og politikontrol.

    Læs mere på bremsforgult.dk