Tusinder af bytræer mangler økonomisk gødning

Siden efteråret 2017 har det været et mål om, at der inden 2025 skal plantes 10.000 bytræer i Aarhus. Inden længe bliver træ nummer 2.500 plantet, men det er nødvendigt med en økonomisk indsprøjtning, hvis målet om de 10.000 træer skal nås.

Aarhus skal være en grønnere kommune, og det gælder begge sider af Ringvejen. Det er en del af vores brand, og det brand skal være endnu stærkere. Derfor er det vigtigt, at vi får de nødvendige midler, så vi kan nå at plante nok træer til, at vi indfrier vores mål om 10.000 bytræer i 2025.
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Han mener, at det er nødvendigt at afsætte 72 mio. kr. til at plante de resterende bytræer. Beløbet alene rækker ikke helt til de resterende 7.500 træer, men da der også bliver plantet træer ved byggemodninger og anlægsprojekter, når man alligevel målet.

Mangler jord til skovrejsning

Det er dog ikke kun de 10.000 bytræer, der har brug for ekstra økonomisk næring. Generelt skal der flere penge til, hvis ambitionerne om et endnu grønnere Aarhus skal indfries. For øjeblikket er der stor interesse fra erhvervslivet for skovrejsning, og det betyder, at de kommunale udgifter primært er begrænset til anlæg af stier og bænke m.m, mens virksomhederne betaler for træerne.

Den helt store udfordring er dog, at kommunal jord, der er til rådighed til skovrejsning snart slipper op. Hvis der skal rejse 30 hektar skov om årligt, vil det koste ca. 5,4 mio. kr. Derfor har rådmanden et ønske om, at der over en 10-årig periode bliver afsat 54 mio. kr. til nye skove og 45 mio. kr. til den rekreative brug af skovene.

Vi er enormt begunstigede af, at der er så mange virksomheder, der hjælper os og donerer tusinder af træer til os. Vi bør dog også bidrage til den grønne udvikling selv, og her bliver det nødvendigt, at vi køber jord, som vi kan bruge til skovrejsning. Set i det store perspektiv, så synes jeg, at det er få penge, det drejer sig om, for der er så mange gevinster for den grønne byudvikling ved at plante mere bynær skov bl.a. i form af, at vi giver plads til mere natur og rekreative muligheder.
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Aarhus Kommune har en målsætning om at have 8.000 hektar skov i 2030 – en stigning fra de ca. 5300 hektar, som der er i dag.

En grønnere by

Aarhus bliver dog ikke grønnere alene ved at plante mere skov og bytræer. Der skal også flere penge til bl.a. grønne områder og grønne forbindelser.
Der er nemlig et stigende pres på parkerne og de grønne områder i Aarhus, hvilket er blevet ekstra tydeligt under nedlukningerne i forbindelse med Covid-19, hvor byens naturområder er blevet aarhusianernes grønne pusterum.

Rådmanden peger på, at det er vigtigt at prioritere etablering af nye grønne områder samt en opgradering af de mindre attraktive eller mindre benyttede grønne områder.

Der er behov for flere grønne områder både i og udenfor byen. De grønne områder er centrale for at skabe de gode rammer for livet i Aarhus. Flere og bedre grønne områder vil bidrage til at imødekomme den stigende efterspørgsel efter grønne oplevelser og rekreative muligheder. Vi skal også skabe sammenhæng mellem grønne områder, så byen bevarer en grøn helhed, og så vi har gode tilgængelige friluftmuligheder i alle kroge af kommunen.
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Han mener, at der bør afsættes ca. 60 mio. kr. til den indsats i forbindelse med investeringsplanen for årene 2024-2033.