Aarhus Kommune afsætter bestyrelsen i Østjysk Bolig

Aarhus Kommunes tilsyn med de almene boligforeninger har i dag meddelt bestyrelsen for Østjysk Bolig, at tilsynet har i sinde at fratage bestyrelsen sit ansvar fra 23. april.

Beslutningen er truffet i tilsynet, efter en advokatundersøgelse, som tilsynet modtog tirsdag, har afsløret at der kan være sket mandatsvig, underslæb og udført returkommission igennem en årrække på 15-20 millioner kroner.

Advokatundersøgelsen har blandt andet konkluderet, at en række af de kritisable forhold kan være ansvarspådragende for bestyrelsens medlemmer.

”Vi har fra tilsynets side ikke tillid til, at bestyrelsen for Østjysk Bolig vil være i stand til på en overbevisende måde at forestå ansvaret med at rydde op i boligforeningen. Der venter en meget omfattende opgave med at rette organisationen op og sikre, at et muligt tab for boligforeningen og dens lejere bliver så lille som muligt. Vi har i dag underrettet bestyrelsen om, at vi har i sinde at fritage dem fra deres bestyrelsesansvar,” bystrategisk chef i Teknik og Miljø, Bente Lykke Sørensen, der har det overordnede ansvar for kommunens tilsyn.
bystrategisk chef i Teknik og Miljø, Bente Lykke Sørensen, der har det overordnede ansvar for kommunens tilsyn.

.

Da tilsynet konstaterede de første alvorlige uregelmæssigheder i Østjysk Bolig i oktober 2020, instruerede tilsynet bestyrelsen i at bortvise den daværende direktør. I stedet indsatte tilsynet den administrative ledelse fra boligforeningen Lejerbo som forretningsfører i Østjysk Bolig.

Tilsynet har fået Lejerbos opbakning til, at den samtidig varetager bestyrelsesansvaret i Østjysk Bolig i en midlertidig periode. Beboerdemokratier i afdelingerne i Østjysk Bolig vil ikke være berørt af, at boligforeningens overordnede bestyrelse bliver afsat.

”Det er vigtigt, at vi holder fast i beboerdemokratiet i de enkelte afdelinger i boligforeningen, og samtidig er det vigtigt, at vi får indsat en bestyrelse, der kan lade nye øjne se på sagerne i beboernes interesse. Det er efter vores vurdering den eneste måde, hvorpå vi kan få fuld indsigt og gøre det ypperste mod, at lejerne skal lide tab,”
Bente Lykke Sørensen.

Rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek er fokuseret på, at få alle sten vendt og sikre lejernes rettigheder.

”Lejerne i Østjysk Bolig skal være sikre på, at der nu bliver sat et arbejde i gang, der kan minimere boligforeningens tab. Der skal være en ledelse, der kun har øjne for at lukke sagen op, og som har erfaringer med, hvordan man driver en boligforening på en betryggende måde. Jeg har sympati for, at man i Østjysk Bolig har villet stille sine mandater til rådighed for repræsentantskabet, men jeg er enig i tilsynets vurdering af, at der ikke er tilstrækkeligt,”
Bünyamin Simsek.

Indsættelsen af Lejerbo sker i henhold til Almenboliglovens § 165, st. 2 og 3.

Advokatundersøgelsen er overdraget til Østjyllands Politi til brug for efterforskningen.