Aarhus Kommune melder medarbejdere i Østjysk Bolig til Politiet for omfattende bedrageri

Aarhus Kommunes tilsyn med de almene boligforeninger har tirsdag overdraget en advokatundersøgelse til Østjyllands Politi, der afslører, at flere medarbejdere i boligforeningen Østjysk Bolig kan have begået bedrageri, mandatsvig og modtaget returkommission for op imod 20 millioner kroner.

I oktober 2020 meldte Aarhus Kommunes tilsyn direktøren for Østjysk Bolig til politiet for mandatsvig, og bad boligforeningen bortvise ham fra sin stilling. På daværende tidspunkt havde tilsynet kendskab til sager, hvor direktøren uretmæssigt kan have foretaget private indkøb på beboernes regning for mere end 370.000 kroner. Men en ny advokatundersøgelse, som tilsynet har sat i værk, afslører nu, at der kan være tale om sager i Østjysk Bolig i en helt anden størrelsesorden.

Af hensyn til politiets efterforskning bliver en række detaljer i undersøgelsen ikke offentliggjort, men undersøgelsen konkluderer, at flere medarbejdere i boligforeningen kan have gjort sig skyldige i bedrageri og mandatsvig for mindst 15-20 millioner kroner. Samtidig viser advokatundersøgelsen, at der kan have været praktiseret systematisk returkommission med en storleverandør til boligforeningen i et omfang på mere end 7 millioner kroner.

Advokatundersøgelsen har således fundet mistænkelige forhold i boligforeningen, der omfatter kontantoverførsler til uvedkommende private bankkonti for samlet 9,3 millioner kroner, privatlignende udgifter til f.eks. restaurationer og dyre vine afholdt for boligforeningens regning for 2,2 millioner kroner, private udgifter skjult i boligforeningens byggeregnskaber for 1 million kroner og slutteligt de mistænkelige indbetalinger fra en storleverandør på 7,4 millioner kroner, som blandt andet er gået til at balancere diverse konti i Østjysk Bolig, der var benyttet til at dække private udgifter. I alt 19,9 millioner kroner, hvoraf nogle af beløbene kan dække over de samme transaktioner. Derfor er det samlede beløb skønsmæssigt opgjort til mellem 15-20 millioner kroner.

Bünyamin Simsek er som rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune ansvarlig for tilsynet med de almene boligforeninger. Han er alarmeret over indholdet i advokatundersøgelsen.

”Jeg er simpelthen rystet over, hvad vi har fundet i Østjysk Bolig. Vi taler om en organisation, der ikke kun skal tage vare på kommunens tilskud til almene boliger, men som også skal forvalte lejernes huslejer bedst muligt. Jeg vil rose vores tilsyn for, at det rykkede hurtigt, da det sidste år modtog en meddelelse fra en anonym whistleblower, så vi nu kan overdrage et omfattende materiale til Politiet,”
Bünyamin Simsek.

Han har allerede nedsat en arbejdsgruppe sammen med byens 13 almene boligforeninger, der skal sikre tilliden til, at boligforeningerne forvalter lejernes penge så godt som muligt, og at beboerdemokratiet kan fungere optimalt.

”Jeg mener, at der er behov for et kritisk lys på, om beboerdemokratiet er sikret godt nok med de bestyrelser, som vi kan stille krav om i dag. Det er en ekstremt vigtig og svær ledelsesopgave at sidde i en bestyrelse for en boligforening, og jeg synes, at der skal professionelle kræfter ind for at understøtte beboernes muligheder for at gennemskue, hvad der sker i deres boligforening. Det er noget af det, som jeg har spillet ind med, og som jeg helt generelt synes, at vi skal have set på i hele sektoren,”
Bünyamin Simsek.

Da Aarhus Kommune har overdraget sagen til Østjyllands Politi, kan tilsynet ikke bidrage med andre oplysninger om sagskomplekset end indholdet i en anonymiseret udgave af undersøgelsen, som tilsynet har offentliggjort i dag.

Læs den anonymiserede udgave af undersøgelsen.