Rådmand vil gøre T-kryds ved Mindet permanent

Det er blevet lettere at være trafikant i krydset ved Mindet. Det viser forsøget med at omdanne krydset til et T-kryds med begrænset adgang til og fra Sydhavnsgade i myldretiden.

Derfor vil rådmand Bünyamin Simsek nu bede byrådet om at gøre den nuværende indretning af krydset med begrænset adgang mellem DOKK1 og Sydhavnsgade permanent.

”Mindet-krydset har i folkemunde været døbt ’kaoskrydset’, men nu er der skabt orden i krydset, så måske det skal omdøbes? Alt for mange trafikanter har bøvlet med at færdes i det, så det har været helt afgørende at finde en indretning, der er både logisk og sikker. Jeg er glad for, at vores løsning har vist sig at virke, og derfor er det også min indstilling, at den nuværende indretning fortsætter og bliver permanent,”
Bünyamin Simsek, rådmand, Teknik og Miljø..

Forsøgsperioden har været i gang siden 2019. Her har Teknik & Miljø ved hjælp af termiske kameraer og fysiske observationer konstateret, at langt færre kommer på afveje og skaber farlige situationer for de øvrige trafikanter. Helt konkret viser evalueringen, at trafikken flyder bedre, og at både letbanen, bilister, fodgængere og cyklister nu færdes mere uproblematisk i området.

Rådmandens indstilling vil inden længe blive drøftet i Magistraten.

Det indgår i indstillingen, at Teknik og Miljø løbende vurderer, om trafiksituationen i området ændrer sig, så det giver anledning til yderligere justeringer. Sker dét, vil eventuelle ændringer koordineres med Aarhus Havn og Østjyllands Politi, der sammen med Aarhus Kommune er myndigheder på indretningen af vejene i området.