Bæredygtighedsudvalget takker af

Valgperioden synger på sidste vers, og det betyder også, at Bæredygtighedsudvalget inden længe bliver opløst. Udvalget er et midlertidigt opgaveudvalg et såkaldt § 17 stk. 4-udvalg, hvor det bliver nedlagt, når den nuværende byrådsperiode slutter ved årets udgang.

Udvalget, har blandt andet arbejdet med klima, bæredygtighed og cirkulær økonomi, og har bestået af tre byrådsmedlemmer og tre eksterne medlemmer.

Formanden for udvalget Anders Winnerskjold (S) glæder sig over, at det er lykkedes for udvalget at sætte dets præg på bæredygtighedsdebatten i de seneste fire år.

Da udvalget holdt det første møde for cirka fire år siden, var der næppe nogen, der troede, at bæredygtighed ville præge debatten så meget, som det er tilfældet i dag. Det har været spændende at opleve, hvordan interessen for at debattere og involvere sig i en grønnere og mere bæredygtig omstilling af Aarhus har været stigende ikke mindst hos borgere, foreninger og erhvervsliv.
Anders Winnerskjold

Fire anbefalinger
Bæredygtighedsudvalget har af fire omgange udarbejdet anbefalinger til byrådet. Det drejer sig om anbefalinger til cirkulær økonomi, anbefalinger om kommunens indkøb og udbud, anbefalinger til Aarhus Omstiller, der er et delprogram i klimaplanen samt anbefalinger til bæredygtig varetransport.

Det er muligt at nedsætte et nyt midlertidigt Bæredygtighedsudvalg, men det skal det nye byråd tage stilling til. Anders Winnerskjold er dog ikke i tvivl om, at bæredygtighed vil fylde meget på den politiske dagsorden fremadrettet.

Det er stadig vigtigt med et stort politisk fokus på kommunens grønne arbejde, og det gælder alt fra de grønne områder til den grønne omstilling, men der er ingen tvivl om, at der er sket et markant skifte i kommunen, og bæredygtighed og klima er blevet en langt mere integreret del af politikken og kommunens arbejde.
Anders Winnerskjold

Nina Carlslund, hoteldirektør, Scandic Aarhus City har siddet i udvalget som et af dets tre eksterne medlemmer. Hun synes, at det har været berigende og lærerigt at deltage i udvalgets arbejde.

Jeg vil særligt fremhæve processerne, hvor vi har brugt tid på at indsamle erfaringer og viden via eksperter og virksomhedsbesøg for bedre at kunne nå frem til gode anbefalinger. Arbejdet i udvalget har været særligt spændende, når det har involveret diskussioner og videndeling på tværs af magistratsafdelinger og udvalg og ”os civile”. For mig professionelt har det betydet en større forståelse for det større billede, men samtidig også indsigt i demokratiske processer og givet en følelse af at have indflydelse på beslutninger som erhvervsdrivende i kommunen.
Nina Carlslund

Udvalgets medlemmer har senest været: Anders Winnerskjold (S), Eva Borchorst Mejnertz (S), Almaz Mengesha (V), Nina Carlslund, hoteldirektør Scandic Aarhus City, Søren Winther Lundby, CEO Global Citizen og Steen Stavnsbo, partner Clean Energy Invest mm.

Udvalget kan dog frem til årets udgang stadig træde sammen og diskutere vigtige emner og sager og fortsat have dialog med borgere.