Frederiksbjerg får en lommepark

Byrådet afsatte i seneste budgetforlig penge til grønt bymiljø, herunder etablering af lommeparker. En lommepark defineres som et lille, grønt område i et tæt bymiljø – et sted der er en hybrid mellem en plads og en park, der fungerer som en lille oase.

I tæt samarbejde har Aarhus Kommune og Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd indhentet idéer til, hvordan det lille torv kan udformes, så det kan blive et indbydende opholdssted for kvarterets beboere og for gæste i området.

Jo mere vi inddrager borgerne i omdannelser i byrummet, jo større bliver tilfredsheden med ændringerne. Derfor glæder det mig, at fællesrådet i området her har været så aktive på flere områder. Det er også vigtigt, at vi finder de steder rundt om i byen, hvor der kan skabes små grønne åndehuller, som kan give mere kvalitet for os alle.
Rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek


Jeppe Spure Nielsen, formand for Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd udtaler:

Det er vigtigt at finde balancen mellem oasens mentale og fysiske afskærmning og så kontakten til resten af byrummet og gaden - hvor det at kigge på og høre bylivet også er en del af charmenBorgerinddragelsen er foregået over en længere periode, oprindelig udsprunget af dialogen om Frederiks Allé. Der vil være en sidste mulighed for at kommentere på helt nye, skitserede forslag i løbet af september. Disse præsenteres på Teknik og Miljøs og fællesrådets facebooksider samt på fællesrådets hjemmeside.

Den lille lommepark har ikke noget navn, men flere borgere på Frederiksbjerg er kommet med forslag. Det endelige navn vil blive afsløret, når torvet står færdig næste år.

Arbejdet med lommeparken forventes udført i foråret 2022.

Kontakt
Bünyamin Simsek, rådmand, Teknik og Miljø, 21 94 72 57
Lars Clausen, specialkonsulent, Teknik og Miljø, 29 20 85 10