Det bliver lettere at komme frem på Ringgaden

Trafikanter, der færdes i krydset ved Ringgaden og Søren Frichs Vej, kan, uanset transportform, se frem til, at fremkommeligheden i krydset bliver forbedret. Magistraten behandlede i dag et forslag fra Teknik og Miljø om en række projekter på Ringgaden, som skal øge fremkommeligheden for trafikanterne.

Vi skal gøre, hvad vi kan for at gøre det så smidigt og enkelt som muligt for trafikanterne at køre på Ringgaden. Vi kan ikke nøjes med at justere forholdene et sted, for det vil få konsekvenser andre steder på Ringgaden. Jeg tror på, at vi med denne række af tiltag vil lykkes med at forbedre trafikafviklingen og dermed fremkommeligheden på Ringgaden som helhed.
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

I krydset ved Ringgaden og Søren Frichs Vej skal der blandt andet etableres et ekstra venstresvingsspor fra den vestlige del af Søren Frichs Vej for trafikanterne, der skal mod nord på Ringgaden. Ændringerne i krydset betyder også, elever fra Godsbane-området og Trianglen til Læssøesgades Skole får forbedret deres skolevej.

Endelig etableres nyt styresystem til signalerne i krydset, så der kan ske optimal samordning imellem alle signalanlæggene på Ringgaden.

Flere forbedringer på vej

Der er udarbejdet en bruttoliste på i alt 12 forslag til forbedringer på Ringgaden.
Overordnet er der fokus på at få udskiftet styresystemerne samt at få etableret en bedre overvågning af trafikken i en række kryds, så der bliver bedre mulighed for at samordne signalerne, hvilket skaber et bedre flow i trafikken på Ringgaden.

Der er desuden forslag om at lave længere svingbaner flere steder, for eksempel på Ringgaden til Langelandsgade mod Aarhus C og forslag om at opgradere fodgængerfelterne i flere af krydsene, så tilgængeligheden bliver bedre.
Der er dog ikke økonomi til at gennemføre alle de 12 forslag nu, hvorfor nogle af dem foreslås udsat.

Midler fra MOVE

Byrådet vedtog i august 2016 en indstilling om udbygning af Vestre Ringgade og Søndre Ringgade til seks spor. Der blev via MOVE-puljen afsat 38 mio. kr. til formålet. Udbygningen er gennemført nord for Silkeborgvej
samt på den østlige del af Ringgaden, mellem Silkeborgvej og Søren Frichs Vej.

På grund af tekniske udfordringer blev udbygningen af den vestlige del af Ringgaden samt krydset med Søren Frichs Vej udsat til en efterfølgende etape 2, som man nu er klar til at gå i gang med.

Se et kort over ombygningen af krydset ved Søren Frichs Vej her