Fodgængere skal have bedre forhold

Fodgængertrafikken er den transportform, der oplever den største vækst i Aarhus i disse år. Der etableres flere byrum, som folk gør aktivt brug af, og derfor er det nødvendigt, at sikre mere plads og bedre forhold for fodgængere, når de f.eks. skal krydse en vej.

Vi skal have fortsat fokus på, at biler, den kollektive trafik og cyklister skal have gode betingelser for at komme frem. Men vi må ikke glemme, at fodgængere vigtige, fordi dét at bevæge sig til fods er limen, som binder de forskellige transportformer sammen. Vi skal altid tænke fodgængere ind, når vi indretter byen, og på den måde trækker vi fokus over på det enkelte menneske.
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Han peger på, at Teknik og Miljø allerede har gennemført tiltag som at sænke farten for cyklister på Mejlgade til glæde for de gående – samt indrettet sommergågader flere steder mv.

Sammen med Sundhed og Omsorg har Teknik og Miljø nu udarbejdet et forslag til en fodgængerstrategi, som skal være med til rette fokus over på, hvad der er godt for os alle, når vi færdes til fods. Strategien skal blandt andet bruges, når der skal indrettes byrum og tænkes i forbedrede muligheder generelt for de gående.

Strategien lægger også vægt på det rekreative og sundhedsmæssige aspekt ved at gå en tur.
Rådmand Jette Skive, Sundhed og Omsorg er meget glad for, at der nu bliver sat fokus på byens forgængere.

For mig er det vigtigt, at ældre borgere kan føle sig sikre, når de vælger at gå en tur. Biler og cyklister kan godt virke skræmmende hvis man er ældre og bevæger sig rundt. Det er også vigtigt, at ældre kan sætte sig ned på en bænk og få et hvil, og at der er de nødvendigt toiletforhold rundt omkring i byen. Derfor er jeg glad for at fodgængerstrategien forholder sig til de barrierer. Det handler om at give byens ældre lyst til og mod på at bevæge sig, at få lidt motion og frisk luft og nyde vores dejlige by og natur.
Jette Skive, rådmand for Sundhed og Omsorg

Fodgængerstrategien er nu på vej til at blive behandlet i byrådet. 

Imens fortsætter arbejdet med mere konkrete tiltag. Byrådet satte i 2018 10 mio. kr. af til at forbedre forholdene for fodgængere, og flere arbejder er allerede afsluttet. I år skal forholdene på Havnepladsen forbedres med bedre tilgængelighed og signalanlæg, og på Silkeborgvej vil ændringer forbedre trafiksikkerheden for de svage trafikanter samtidig med, at området får mere grønt i gadebilledet.

Det er vigtigt, at vi prioriterer at arbejde med dette område og det koster penge. Men vi får en bedre by ud af det til gavn for os alle.
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Han er derfor meget tilfreds med, at der i byrådets 10-årige investeringsprogram er afsat 200 mio. kr. til at arbejde med bedre rammer for fodgængere og cyklister.