Corona kan påvirke de aarhusianske veje og stier

Temperaturen balancerer på frysepunktet, og det betyder risiko for glatføre. Lige nu er kommunens vinterberedskab fuld funktionsdygtig og salter veje, stier og fortov, som vi plejer. Men der er en risiko for, at serviceniveauet ikke kan opretholdes, hvis medarbejderne rammes af Corona.

Selvom vi overholder alle restriktioner og lige nu har et aktivt beredskab, er vi nødt til at forholde os til den risiko, at vores medarbejdere kan blive ramt af Corona. Er uheldet ude, står vi i en situation, hvor det er nødvendigt at prioritere i vores snerydning og saltning. Situationen kan hurtigt ændre sig, og derfor opfordrer vi aarhusianerne til at holde sig opdateret, inden de bevæger sig udendørs under frost og sne.
Kim Gulvad Svendsen, driftschef, Teknik og Miljø

Vinterberedskabets prioritering vil følge de klassificeringer, der allerede er i forhold til veje, stier og fortov. Se kort over klassificeringerne på aarhus.dk/vintertrafik. Klasse 1 veje og stier prioriteres først og herefter klasse 2 og 3.

Aarhusianerne kan holde sig opdateret om situationen på aarhus.dk/vintertrafik og Facebook-siden ”Trafik i Aarhus”, ligesom vi fortsat informerer via P4 Østjylland og trafikinfo.dk.

Nødberedskab
Teknik og Miljø er lige nu ved at afsøge, om der i andre dele af Aarhus Kommune findes hjemsendte medarbejdere med de nødvendige kompetencer, der kan understøtte vinterberedskabet, hvis det bliver nødvendigt.