Styrket tryghed og sikkerhed på Aarhus Ø

Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Bünyamin Simsek vil nu i fællesskab sætte ind over for hensynsløs kørsel på Aarhus Ø.

 

”Vi kan og skal ikke acceptere den hensynsløse adfærd nogle bilister lægger for dagen, hverken på Aarhus Ø eller andre steder i byen. Det er i høj grad en politimæssig opgave, men det er også en opgave for os som kommune - både ved at få sendt de rigtige signaler, men også i ved at få indrettet tingene på en måde, så vi gør det så svært som overhovedet muligt for de få, som desværre er så uimodtagelige for fornuft, at de tilsidesætter lov og ret, og er dødsensfarlige for alle os andre. Derfor er jeg også tilfreds med, at vi nu sætter ind med nye foranstaltninger på Aarhus Ø, der kan medvirke til at dæmpe hastigheden i området,”
Jacob Bundsgaard.

 

 

”Det er dejligt, at så mange er glade for vores nye kystnære bydel. Alle er velkomne, men vi skal tage hensyn til hinanden. Desværre er der nogle få, der ikke gør det, og som ødelægger det for beboerne og os andre. Vi har gennem den seneste tid forsøgt forskellige ting, men når det viser sig, at bilræset fortsætter, bliver det desværre nødvendigt at tage mere drastiske midler i brug,”
Bünyamin Simsek​.

Teknik og Miljø har kigget på forskellige muligheder for at få farten ned, og derfor vil der fra nu blive etableret følgende, yderligere tiltag på de offentlige vejarealer:

• 3 stk. pudebump til 40 km/t på Dagmar Petersens Gade mellem de eksisterende bump.

• 4 stk. gule plastik bump på Ester Aggebos Gade.
• 3 stk. blomsterkummer ved busvendepladsen forenden af Esther Aggeboe Gade.
• 3 gule plastik bump for enden af Bernhardt Jensens Boulevard, på tværs af spærrefladen.
• Indsnævre arealet i midten visuelt og flytte såkaldte ”Hoffmann klodser” og skilte på Bernhardt Jensen Boulevard.
• Hele Aarhus Ø bliver til 40 km/t zone.