Aarhusianere på farten skal sortere affald i byens rum

De fleste aarhusianere er allerede vant til at sortere deres affald derhjemme, men nu bliver det også muligt at sortere affald i henholdsvis glas, metal, hård plast og restaffald, når man bevæger sig gennem byen.
Aarhus Kommune vil denne sommer teste aarhusianernes villighed til at sortere deres affald, når de er på farten. Forsøget er en videreudvikling af sidste års forsøg med affaldssortering på udvalgte strande og parker.

Aarhusianerne er allerede rigtigt gode til at sortere deres affald derhjemme, og derfor håber jeg, at det vil være et naturligt skridt også at gøre det i byrummet. Ved at sortere og genanvende eksempelvis glas eller metal kan vi udnytte vores affald bedst muligt og spare på jordens ressourcer.
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune

Det vil være muligt at sortere affaldet i de samme kategorier som aarhusianerne kender hjemmefra. Dog skal pap og papir i beholderen med restaffald, fordi erfaringerne viser, at disse materialer ofte vil være for beskidte eller våde til at blive genanvendt, når de indsamles på offentlige steder.
Det indsamlede affald vil blive genanvendt på samme måde, som aarhusianernes sorterede husholdningsaffald. Under forsøget bliver der lavet en række stikprøver for at undersøge, om affaldet faktisk bliver sorteret korrekt.

I år tilretter vi forsøget med udgangspunkt i sidste års erfaringer. Målet er at finde en Aarhus-model for affaldssortering i det offentlige rum. Én læring er, at det er rigtig vigtigt, at der er en tydelig forskel på skraldespandene, så det er let at aflæse, hvor man kan sortere sit affald. Derfor har vi tilrettet indkast-hullet i sorteringsspanden, så spanden tydeligt adskiller sig fra byens øvrige affaldsspande. Derudover arbejder vi med en meget eksplicit grafik, hvor vi anvender de landsdækkende symboler og farver for affaldssortering.
Kim Gulvad Svendsen, driftschef, Teknik og Miljø

Forsøg med affaldssortering i det offentlige rum er en del af budgetforliget 2020 og finansieres af Kommunens Klimafond.

Fakta
Forsøget forventes at løbe til september.

I år anvendes nye illustrationer og farver for affaldstyperne i forsøget med affaldssortering i det offentlige rum. Som en del af det landsdækkende fokus på affaldssortering er der blevet udarbejdet et fælles piktogramsystem, så man møder samme symboler uanset om man sorterer hjemme, i virksomheder, på genbrugsstationen eller i det offentlige rum. Læs mere om det fælles piktogramsystem her.

De nye sorteringsskraldespande vil blive opstillet på følgende lokationer:
- Værkmestergade
- Immervad
- Graven
- Bernhardt Jensens Boulevard
- Åparken
- Steen Billes Torv