Gaslugt fra havnen

Mange borgere henvender sig for øjeblikket til kommunen, da der flere steder er en stram gaslugt. Lugten skyldes, at en 2.000 m3 tank med fiskeensilage er gået i gæring.

Virksomheden er i gang med at udbedre problemet ved at tilsætte syre for at få den biologiske aktivitet til at stoppe. Virksomheden håber på, at problemet er udbedret i løbet af i dag. Samtidig bliver tanken tømt og indholdet kørt bort. Herefter bliver tanken rengjort.

Virksomheden har flere andre tanke med fiskeensilage, hvor der ikke er nogen problemer, og man har ikke oplevet tilsvarende problemer tidligere, og har derfor heller ikke umiddelbart en forklaring på, hvorfor problemet er opstået.