Det bliver endnu bedre at være fodgænger i midtbyen

Det skal være lettere at være fodgænger i Aarhus. Det gælder også i midtbyen, hvor de gode forhold for gående er afgørende for adgangen byens butikker, caféer og restauranter.

Nu kan de erhvervsdrivende i området ved Vestergade sætte flueben ved den sydlige del af Grønnegade. Her kommer der nemlig et nyt fodgængerfelt, som den lokale forening Vestergadeforeningen har ønsket sig.

Det nye fodgængerfelt i Grønnegade bygger videre på det gode bymiljø i Vestergade, der også i år fungerer som sommergågade. Vores løbende tiltag skal gøre det lettere at komme rundt til fods i midtbyen, og jeg håber, at de tilsammen vil understøtte, at de erhvervsdrivende lettere kan komme sig efter lange perioder med nedlukning.
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Fodgængerfeltet skal også ses i sammenhæng med den fodgængerstrategi, der blev lanceret sidste år, og som forpligter Teknik og Miljø til at lave flere sikre og trygge krydsningsmuligheder for lette trafikanter.

Fodgængerfeltet bliver placeret i krydset Grønnegade/Vestergade på sydsiden. Feltet skaber bedre fremkommelighed for de mange borgere, som hver dag transporterer sig til fods gennem Vestergade. 

Entreprenøren går i gang med at anlægge det nye fodgængerfelt i dag mandag den 17. maj. Arbejdet forventes at tage halvanden uge at udføre. Der skal bl.a. etableres såkaldte taktile løsninger og en rampe, så feltet er sikkert for svagtseende og dårligt gående.

Der vil fortsat være mulighed for gennemkørsel for biler, cykler og gående i anlægsperioden. Det meste af arbejdet bliver udført om dagen, og det forventes ikke at skabe større støjgener for beboere og erhvervsdrivende.