Bedre forhold for fodgængere i Latinerkvarteret

Trafikken er ofte tæt af biler, busser og cyklister på Nørregade, ligesom cyklerne strømmer gennem Mejlgade. Det gør det svært for fodgængere at passere henholdsvis Nørregade og Mejlgade.

”Der er mange trafikanter i området, og det er vores intentionen, at der skal være plads til alle trafikanter, uanset om man kommer frem i bil, på cykel eller til fods. Fodgængerne bliver let klemt, men med fodgængerfelter gør vi det ekstra synligt, at der færdes fodgængere. Det er vigtigt, at vi tænker fodgængere ind, når vi indretter byen,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

I Nørregade udbygges hellen ved Paradisgade samtidig med, at der bliver etableret et fodgængerfelt. Det skal hjælpe de mange fodgængere, der allerede i dag forsøger at komme over, når de skal videre ned til Latinerkvarteret.

Ved Mejlgade/Rosensgade etableres en hævet flade med et fodgængerfelt. Det skal dels sænke cyklisternes fart, dels gøre det nemmere for fodgængere at krydse vejen.

Natarbejde vil minimere trafikale gener

Arbejdet vil på begge lokationer vare fra d. 8.-12. marts. På grund af den store mængde trafik på både Nørregade og Mejlgade udføres en del af anlægsarbejdet som natarbejde. Det vil være asfaltarbejde, hvor det mest støjende arbejde vil finde sted frem til kl. 23.

Natarbejdet på Nørregade er fra d. 8.-11. marts. Under natarbejdet vil det ene spor på Nørregade være spærret, og trafikken skal følge den midlertidige lysregulering.

På Mejlgade vil natarbejdet finde sted d. 11.-12. marts. Gaden vil være spærret for bilister, mens cyklister stadig kan passere.

Etableringen af de to fodgængerfelter er også en markering af byens første Fodgængerstrategi. Der vil senere blive etableret flere fodgængerfelter blandt andet også i oplandsbyerne. De konkrete steder er endnu ikke udpegede.