Simsek vil fredeliggøre Kalenderkvarteret

Trafikken på Herredsvej er steget støt de seneste år. Det har øget støjbelastningen og medført lange køer af højre-svingende fra Herredsvej til Ringvejen, og mange bilister har derfor benyttet Kalenderkvarteret som gennemkørsel til Viborgvej.

Rådmanden for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, fremsender nu til byrådet et projekt for etablering af støjværn og en lokalvej langs med Herredsvej fra Fjældevænget til og med Januarvej. Lokalvejen – og dermed Januarvej og Februarvej - vil ikke have vejtilslutning til Herredsvej.

”Det er vigtigt, at vi gør beboelseskvarterer i Aarhus så fredelige som muligt. Der, hvor vi tilbringer det meste af vores liv, hvor vores børn vokser op, skal vi minimere støjen, hvis det er muligt. Jeg håber, at beboerne i Kalenderkvarteret bliver glade for det nye projekt for området,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Som et forsøg har Januarvej og Februarvej været lukket i næsten et år for at teste om det kunne fungere for beboerne i området. En høring blandt kvarterets beboere viser et klart ønske om, at forsøgslukningerne gøres permanente. Af 209 høringssvar ønsker 194 lukningerne gjort permanente, mens syv er imod. Den forsøgsvise lukning er forlænget til 1. juli 2021, så byrådet kan nå at behandle indstillingen fra Teknik og Miljø.

”Det har vist sig, at langt de fleste beboere har været meget tilfredse med den fredeliggørelse, som er sket i kvarteret, som følge af lukningerne. Derfor er det kun naturligt, at vi lytter til dem,”
Bünyamin Simsek.

Ud over støjværn og lokalvej indeholder projektet desuden forlængelse af højre svingspor på Herredsvej mod Ringvejen.