Aarhus får 7,8 km. ny cykelsti i 2022

Når man spørger de aarhusianske cyklister, hvad der kan få dem til at cykle endnu mere, peger hver fjerde på flere cykelstier. Det er da også mangel på særskilt plads til de tohjulede, som flest cyklister føler sig generet af i det daglige. Det viser Teknik og Miljøs nyeste cykelregnskab, der hvert andet år afdækker, hvordan det står til med aarhusianernes cyklevaner.

I 2022 er der særligt godt nyt til oplandsbyerne. I alt etableres der 7,8 km. ny cykelsti, som vil gøre det endnu nemmere og mere sikkert at komme rundt på cykel uden for Ringvejen.

Vi skal gøre det endnu mere attraktivt at vælge cyklen, så vi får en grønnere kommune og gør noget ved trængslen på vejene. Vi ved, at det har stor betydning ude i lokalsamfundene, at der er gode cykelforbindelser, hvis flere skal hoppe fra bilen og over på to hjul. Næste skridt bliver nye cykelstier i Kasted, Borum og Solbjerg, som alle bliver anlagt i 2022, og så håber jeg, at byrådet vil være med til at give det ekstra nøk ved næste budgetforlig, så vi kan levere endnu mere på de mange borgerønsker, der løbende kommer ind,
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

De nye cykelstier etableres mellem Kasted og Søftenvej i Aarhus N, mellem Borumvej og Viborgvej i Aarhus V og mellem Solbjerg og Tranbjerg i Aarhus S. De nye cykelforbindelser skal bl.a. tilgodese pendlere og skolebørn.

Sikkerheden øges i trafikerede kryds

Cykelregnskabet er et af Teknik og Miljøs værktøjer til at forbedre forholdene for de cyklende i byen, så de imødekommer borgernes ønsker. Det giver en pejling på, hvad cyklisterne lægger vægt på, og hvad der skal til for, at de i højere grad vælger cyklen til.

Her er det også trafiksikkerheden, som mange peger på. Flere end hver fjerde af de adspurgte cyklister nævner, at de er føler sig generet af farlige vejkryds.

Man skal ikke færdes længe i morgen- og eftermiddagstrafikken for at opdage, at der er steder, hvor det kan være utrygt for bløde trafikanter at færdes. Det gør vi løbende noget ved, og til næste år prioriterer vi blandt andet flere af lyskrydsene på Vestre Ringgade og andre trafikerede steder, hvor der dagligt er rigtig mange cykler,
Bünyamin Simsek.

I 2022 bliver der bl.a. lavet forbedringer i krydset Marselis Boulevard/Skanderborgvej, krydset Viborgvej/Ringkøbingvej, rundkørslen på Christian X’s Vej, en del af strækningen på Vestre Allé og på Vestre Ringgade. Ændringerne tæller både større og mindre ombygninger og tiltag, der skal øge sikkerheden og skærpe opmærksomheden for både bilister og cyklister.

Teknik og Miljø forbereder en indstilling til det nye byråd, der skal tage stilling til prioritering og udmøntning af midler til nye cykelstier de kommende år. Prioriteringen sker bl.a. med udgangspunkt i de mange ønsker, som fællesråd og borgere melder ind.

Fakta

  • Den nye cykelsti mellem Solbjerg og Tranbjerg bliver anlagt i perioden april til september, hvor den forventes at stå færdig. Cykelstien forbinder de to byer på en 3,8 km. lang strækning og kommer både cykelpendlere til og fra Aarhus og børn, der skal til fritidsaktiviteter, til gode.
  • Cykelstien Borumvej/Viborgvej etableres efter et mangeårigt ønske fra Borum-borgerne. Det sker i forbindelse med udvidelsen af Viborgvej til fire spor, som er gået i gang. Anlægsarbejdet går i gang til marts og forventes afsluttet ved udgangen af 2022. Cykelstien bliver 2,9 km. lang og forventes primært at betjene pendlere mellem Borum og Tilst.

  • Den kommende cykelsti mellem Kasted og Søftenvej er en opgradering af den eksisterende natursti. Cykelstien skal sikre en god adgang for cyklister fra Kasted til Søftenvej, pendlere og for skolebørn på Lisbjerg Skole. Stien bliver 1,1 km. og etableres i etaper – første del af anlægget er allerede i gang, og i 2022 står strækningen helt færdig.

  • Det nye cykelregnskab dækker årene 2019 og 2020. Det indeholder en masse data om cyklismen i Aarhus. Regnskabet viser bl.a., hvor langt aarhusianerne i gennemsnit cykler om dagen, hvor mange aarhusianere der ejer en elcykel, og hvor mange der bruger hjelm. Find hele cykelregnskabet her.