Aarhusianernes ønsker sig lavere hastigheder og bedre forhold for cyklister og gående

Når du støder på vejarbejde rundt omkring i byen, kommer idéen til arbejdet faktisk ofte fra aarhusianerne selv. Forslag og ønsker fra aarhusianerne til vejprojekter samles i det kommende anlægsprogram, som fastlægger de vej- og anlægsprojekter, der skal realiseres de næste år.

 

”Vi har et meget værdifuldt samarbejde med fællesrådene i hele byen, og de forslag og ønsker, vi modtager fra dem og den enkelte aarhusianer hele året, udgør en stor del af anlægsprogrammet. Projekterne lyder måske ikke af meget, men en mere trafiksikker vej, en ny sti eller en smukkere gade har stor betydning for aarhusianernes hverdag i lokalområderne,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Projekterne i anlægsprogrammet udvælges fra en bruttoliste, der indeholder ønsker fra fællesråd, borgere og erhvervsliv. Prioriteringen af projekterne vurderes ud fra forskellige kriterier. Det skal for eksempel undersøges, hvad effekten er af projektet, hvor mange aarhusianerne, der vil få glæde af det, om Aarhus Kommune ejer jorden, der skal arbejdes på, og hvor mange ledningsejere, der skal involveres i projektet.

Når anlægsprogrammet er vedtaget af byrådet, kan projekterne dog stadig nå at ændre karakter eller blive udskudt. Tidspunktet for, hvornår man går i jorden de enkelte steder, er endnu ikke fastlagt.

Fakta

Anlægsprogrammet beskriver både større og mindre anlægsprojekter, der forventes reali-seret i 2022-2025.