Bispehaven bliver ny attraktiv del af Hasle – og byrådet skal drøfte planerne for en ny bydel

Området i og omkring Bispehaven står foran en større forvandling i de kommende år. Inden længe skal Aarhus Byråd tage stilling til planerne for byudviklingen, så de kan komme i høring hos aarhusianerne. Der er tale om forslag til strategisk udviklingsplan for Hasselhøj: Bispehaven, Ellekær og dele af Hasle samt Helhedsplan for Bispehaven, der netop er blevet behandlet og godkendt i Magistraten.

De nye planer sætter retningen for at binde Bispehaven, Ellekær og Hasle bedre sammen og skaber samtidig seks nye kvarterer under det fælles navn Hasselhøj. Tre nye kvarterer er placeret i Bispehaven, hvor seks blokke rives ned, så der kan skabes en ny boliggade og en ny kultur- og idrætsfacilitet, ligesom en række af de almene boliger bliver renoveret.

De to planer er grundstenen til en helt ny bydel, der er koblet tættere sammen med det øvrige af Aarhus og med nye boliger og kultur- og idrætsfaciliteter, som hele byen kan få glæde af. Samtidigt med at der kommer gang i renoveringen af de almene boliger i Bispehaven og dermed bedre boliger til de nuværende beboere. Derfor er planerne også et vigtigt skridt i udviklingen af Bispehaven, Ellekær og Hasle, men først skal planerne i høring, og jeg ser frem til at høre både hvad borgerne i Aarhus – og ikke mindst i lokalområdet – har af input, så vi bedst muligt kan løfte området til gavn for beboerne og resten af byen,
borgmester Jacob Bundsgaard.

Begge planer er Aarhus Kommunes og Østjysk Boligs fælles bud på, hvordan Bispehaven og den omkringliggende bydel skal udvikles frem mod 2030.

Fra udsat boligområde til ny tryg og børnevenlig bydel

Formålet er at omdanne områderne, åbne dem og skabe bedre rammer for en god og tryg hverdag for beboerne. Kvarterne skal indeholde flere boligtyper, der kan fastholde og tiltrække nye beboere til området, som vil bidrage til en bydel i balance.

I det nye Hasselhøj vil Aarhus Kommune og Østjysk Bolig særligt gå efter at tiltrække flere børnefamilier, der er en gruppe, som især har svært ved at finde bolig i Aarhus.

Vi står med et bynært område, som rummer så meget mere potentiale, end det leverer i dag. Vi skal tage ordentligt livtag med de sociale udfordringer, der stadig eksisterer i Bispehaven og få gjort området meget mere attraktivt for børnefamilier og andre målgrupper, så vi får en bredere beboersammensætning. Vi kan ikke sminke os ud af den forandring. Derfor gentænker vi de fysiske rammer og bruger dem strategisk til at levere sammenhængende og åbne udendørsarealer og forskellige og tidssvarende boligtyper, som appellerer til flere,
rådmand Bünyamin Simsek, Teknik og Miljø.

De to planer skal også sikre, at Aarhus Kommune og boligforeningen lever op til lovgivningen om parallelsamfund, der definerer, hvordan særligt udsatte boligområder – heriblandt Bispehaven – skal udvikles. Ét af grebene er at reducere antallet af almene familieboliger til maximalt 40 pct. inden 2030, så områderne får en mere blandet beboersammensætning.

Udviklingsplan og Helhedsplan forventes behandlet af byrådet 1. december. Når udviklingsplanen er godkendt, sendes den i høring i otte uger. Godkendelse af Helhedsplanen er betinget af, at beboerdemokratiet i Østjysk Bolig godkender planen. Der stemmes om planen på et afdelingsmøde den 30. november.

Fakta

  • Udviklingsplanen sætter de strategiske målsætninger for den fremtidige udvikling i og omkring Hasselhøj, der tæller Bispehaven, Ellekær og dele af Hasle. Udviklingsplanen beskriver de samlede visioner for udviklingen af bydelen. Målet er, at Bispehaven i 2030 er en mere integreret del af Hasle, som ligner resten af byen i forhold til fx uddannelsesniveau, beskæftigelse, sundhed og tryghed.

  • Helhedsplanen konkretiserer udviklingsplanen inden for Bispehaven og fastsætter økonomien til renoveringer af blokke, infrastruktur, nedrivning af seks blokke og genhusning af de berørte beboere. Planen understøtter områdets forvandling hvor Bispehaven i fremtiden bliver en del af en ny tryg og attraktiv bydel i Hasle.

  • De to planer bygger videre på Tryghedsrenoveringen af Bispehaven, som netop er afsluttet og som har gjort op med en stor del af de fysiske rammer, der var med til at gøre området utrygt at færdes i. Bl.a. er udearealerne mellem blokkende blevet renoveret, så de fremstår mere imødekommende og overskuelige, de mørke parkeringskældre er blevet revet ned, og der er kommet bedre adgang og blødere facader i tegl og træ som kontrast til den hårde beton.

  • Planerne går nu videre med at tage endeligt livtag med områdets strukturelle udfordringer vedr. beboersammensætning, udsathed, kriminalitet, uddannelsesniveau mm., så Bispehaven og området omkring bliver en mere blandet by i balance.