Vejarbejde lukker Søren Frichs Vej/Vestre Ringgade i weekenden

Det skal være lidt skidt, før det bliver godt. Krydset Søren Frichs Vej/Vestre Ringgade lukker delvist to weekender i træk, men når det åbner igen, vil de mange daglige trafikanter opleve en mærkbar forbedring i fremkommeligheden.

Vi skal have trafikken til at glide bedre og skabe en bedre sammenhæng, så vi kan få mindsket den lange kø, der ofte dominerer krydset i myldretiden. Samtidig gør vi krydset mere sikkert for både fodgængere og cyklister.
Asbjørn Halskov, ITS-projektleder, Aarhus Kommune

I forbindelse med arbejdet er det nødvendigt at lukke dele af krydset de næste to weekender. Fredag d. 19. november og lørdag d. 20. november er Søren Frichs Vej lukket i begge retninger fra kl. 18-05. Vestre Ringgade er fortsat åben. Fredag d. 26. november og lørdag d. 27. november er der kun ét spor åbent i hver retning på Vestre Ringgade fra kl. 18-05.

Vi skal hurtigere frem på ringgaden

Arbejdet i krydset er en del af et større projekt, der skal forbedre fremkommeligheden på ringgaden. I krydset Søren Frichs Vej/Vestre Ringgade sættes der helt nye signalanlæg op i krydset, og både kørende, cyklende og gående trafikanter fra alle retninger bliver registreret, så tiden med grønt lys kan tilpasses efter behov. To venstresvingbaner fra Søren Frichs Vej mod Silkeborgvej skal sørge for, at dobbelt så mange biler kan komme gennem krydset, og cyklisterne får mere plads.

Arbejdet i krydset forventes være færdigt inden årsskiftet.

Se kort over lukningen af krydset her