Nu får Viborgvej fire spor

Fra venstre: Marc Perera Christensen, direktør i Erhverv Aarhus. Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø. Klaus Bendixen, formand for Hasle Fællesråd. Knud Erik Byrialsen, formand for Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj.

Efter flere års arbejde med at få en endelig plan for udvidelsen af Viborgvej på plads kan maskinerne gå i jorden. Rådmand Bünyamin Simsek, Teknik og Miljø, har netop taget første spadestik til det to år lange anlægsarbejde, der skal gøre det nemmere at være bilist i Aarhus.

Viborgvej er én af de vigtigste færdselsårer til og fra Aarhus, og den nuværende indretning kan slet ikke følge med trafikken. Så nu udvider vi med to ekstra spor på en stor del af strækningen. Det skal bidrage til, at langt færre kommer til at sidde i kø i myldretiden både nu og i fremtiden, hvor presset på de aarhusianske veje stiger,
Bünyamin Simsek.

Viborgvej udvides på en ca. fire kilometer lang strækning mellem Tilst Vestervej og Sommervej. Der udvides til fire spor, så der kommer to spor i hver retning mellem de i alt fire lyskryds. Derudover etableres en grøn midterrabat, der skal vokse vildt og fremme biodiversiteten.

Borgere forsøgt imødekommet

Sidste år var miljøvurderingen i offentlig høring. Her udtrykte flere borgere modstand mod at lukke udkørslen fra Holmstruphøjvej. Det er der blevet lyttet til, ligesom der nu kommer en ny forbindelsesvej ud til Jernaldervej, der giver beboerne endnu en mulighed for at koble sig til vejnettet.

Hasle Fællesråd repræsenterer mange af de borgere, som bor nær Viborgvej, og har derfor haft input til planerne om den nye udvidelse.

Det er glædeligt, at en af byens mest trafikerede færdselsårer nu bliver moderniseret og tilpasset den stigende trafik. Det vil fjerne kuldegysningerne ved at betragte morgen- og eftermiddagsmylderet. Desværre betyder det, at adgangen via Holmstruphøjvej kun bliver højresving ind og ud grundet midterrabat. Samtidig laves en vejforbindelse til Jernaldervej, dog uden at have projekteret med lyskryds. Jeg ærgrer mig selvfølgelig over, at det ikke er lykkes at få alle vores ønsker med i det endelige projekt,
Klaus Bendixen, formand for Hasle Fællesråd.

For beboerne på Munkemosevej og Bymosevej etableres en ny vejadgang. Den eksisterende vej lukkes, og området kobles i stedet til signalanlægget på Sommervej, så der stadig er god mulighed for at komme ind og ud af byen.

Der er også blevet kigget på støjbelastningen på strækningen. Derfor kommer der en tre meter høj støjskærm ved Eldalen, der skærmer beboerne i området.

De nye spor anlægges i fire faser frem til december 2023, hvor den færdige strækning forventes at stå klar. Arbejdet starter ved Tilst Vestervej og bevæger sig bid for bid ind mod Sommervej. Der vil under hele perioden altid være ét spor farbart i hver retning.

Fakta

  • Vejen udvides fra to til i alt fire spor på strækningen Tilst Vestervej til Sommervej, så der kommer to spor i hver køreretning.
  • De nye spor skal imødekomme det store pres på trafikken på Viborgvej, der er én af de centrale indfaldsveje til og fra Aarhus.

  • De nye spor anlægges i fire faser frem til december 2023, hvor den færdige strækning forventes at stå klar. Arbejdet starter ved Tilst Vestervej og bevæger sig bid for bid ind mod Sommervej. Der vil under hele perioden altid være ét spor farbart i hver retning. Læs mere på aarhus.dk/viborgvej