PFOS er ikke konstateret i Koldkær Bæk

Aarhus Kommune har nu modtaget svar på analyse af vandprøver fra området omkring Østjyllands Brandvæsens brandskole på Koldkær Enge. Svarene viser, at der kan konstateres PFOS i en grøft udenfor brandskolens øvelsesarealer, i et regnvandsbassin ved Gl. Skejby samt i en grøft ned mod Koldkær bæk. Der er derimod ikke fundet spor af flourstofferne i Koldkær Bæk og Egåen.

 

”Det er gode nyheder, at der ikke er fundet PFOS i bækken nedstrøms, der leder vandet ned til Egåen. Det udelukker ikke, at der kan være PFOS i jord og græs og i sidste ende i kvæget, der græsser i området. Det er det, vi og fødevaremyndighederne er i gang med at undersøge,”
fortæller områdechef Simon Grünfeld fra Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Prøvesvarene er blevet sendt videre til Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på at modtage vejledning om, hvordan naboer skal forholde sig til at færdes ved regnvandsbassinet.

I sidste uge kunne Aarhus Kommune konstatere, at der var opsamlet koncentrationer i vand i et bassin på brandskolen, som lå 1000 gange over grænseværdierne. I regnvandsbassinnet er grænseværdien overskredet cirka 100 gange, og i grøften før bækken er den seks gange så høj.