PFOS fundet ved brandskolen på Kirstinesminde

Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, har udtaget prøver i nærområdet omkring Østjyllands Brandskole på Kirstinesmindevej ved Skejby som følge af den nye mistanke om forurening med PFOS i området. Prøverne viser, at der findes rester af de sundhedsskadelige stoffer, der kan have været brugt til øvelser på brandskolen frem til 2011.

Vi har koncentreret os om at tage prøver dér, hvor man kan forvente, at koncentrationen er størst, og det er i dette tilfælde lige før en grøft, der leder vand ud i Koldkær Bæk. Prøverne viser, at vandet indeholder PFOS.
Simon Grünfeld, områdechef, Teknik og Miljø

Teknik og Miljø har derfor underrettet Region Midtjylland og Fødevarestyrelsen om fundet, så myndighederne kan følge op, hvis der vurderes en risiko for miljø og fødevarer.

Simon Grünfeld fortæller, at Teknik og Miljø fortsætter med at undersøge området.

Der er foretaget en screening af bækken samt græsarealerne helt ned til Egåen, og det forventes, at resultaterne af prøverne i løbet af de næste uger vil vise, om de skadelige stoffer har bredt sig fra bækken hertil. Samtidig sætter vi gang i en mere systematisk undersøgelse af forureningen på øvelsespladsen og brandskolens grund i Skejby.
Simon Grünfeld, områdechef, Teknik og Miljø

For at forebygge forurening meddeles nu påbud til Østjyllands Brandvæsen, om at vandet fra tankene skal bortskaffes eller renses for PFOS, før det afledes til grøften og Koldkær bæk. Herefter vil der blive igangsat en undersøgelse for at afklare, hvor den PFOS, der er fundet i tankene, stammer fra og forebygge yderligere forurening.

Aarhus Vand har testet drikkevandsboringerne i kommunen og kan konstatere, at der ikke er PFOS i drikkevandet.

Simon Grünfeld understreger, at situationen omkring Koldkær Bæk ikke er ny. PFOS er ikke blevet brugt de sidste 10-15 år på brandskolens arealer, så der er ikke tale om en akut forurening af bækken og området i øvrigt.