Gadehjørner i Øgadekvarteret bliver grønnere

Flere af de asfalterede, grå gadehjørner i Øgadekvarteret skal forskønnes. Det betyder, at der bliver plads til flere træer, der kommer børnevenlige opholdsmuligheder, og så hjælper det med at løse udfordringerne med stigende mængder regnvand.

Det er skønt, at der kommer mere grønt i byen, og det er rigtig godt for lokalsamfundet, at det også indbyder til ophold. Samtidig er det vigtigt, at der er tænkt klimatilpasning ind i byudviklingen, og det er der her. Der er helt sikkert et uudnyttet potentiale i de grå gadehjørner, som nu bliver indfriet, og det er rigtig godt
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Forskelligartede gadehjørner
Et af de gadehjørner, som står foran en forandring, ligger i krydset mellem Høegh Guldbergs Gade og Fynsgade. Her skal der plantes fire træer, opsættes en bænk, og så skal der være noget, der indbyder til kreativ leg for børn.

Men sådan kommer alle gadehjørner ikke til at se ud. I planlægningen af forskønnelsen er der nemlig set på, hvordan de enkelte hjørner bedst udnyttes.

Beboerne vil opleve varierede gadehjørner, som hver især inspirerer og bidrager med noget forskelligt til området. Biodiversitet og klimatilpasning er dog et gennemgående tema. Ved at lave bede og træer kan vi udnytte noget af alt det regnvand, der ellers ville falde på de hårde flader, da det i stedet bliver suget ned i jorden og udnyttet af planterne
Projektleder Martin Højholt

Arbejdet går i gang i begyndelsen af oktober og et af de hjørner, som ligger først for, er i krydset mellem Fynsgade og Ny Munkegade. Her skal asfalten fjernes, og der skal i stedet gøres plads til omkring otte træer. Flere andre steder skal gadehjørnerne udvides og laves til hundeøre. Det betyder, at der bliver mere plads til grønt, og nogle steder giver det også bedre mulighed for parkering.


Kontakt
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, 21 94 72 57

Martin Højholt, projektleder, Teknik og Miljø, 29 20 81 65

Fakta
Herunder er et uddrag af planen for, hvad der skal ske med gadehjørnerne i Øgadekvarteret.


- Kasserneboulevarden /Ny Munkegade: Her laves et hundeøre, der giver plads til ekstra parkering, og der plantes et træ.
- Samsøgade/Hjarnøgade: Fortoves udvides, der skal laves hundeøre og plantes et træ.
- Ny Munkegade/Falstersgade: Det nordlige hjørne udvides, steler og brosten fjernes, og der plantes træer.
- Ny Munkegade/Fynsgade – sydvestligt hjørne: Asfalten i hundeøret erstattes med bed og to træer.
- Ny Munkegade/Fynsgade – nordvestligt hjørne: Her etableres et hundeøre og plantes et træ.
- Ny Munkegade/Fynsgade – nordøstligt hjørne: Her skal etableres bed og plantes et træ, og så skal fortovet forlænges. Det sikrer bedre ind- og udstigningsmuligheder for buspassager, og det sikrer samtidig det størst mulige grønne areal.