Rådmand: Flere almene boliger i forstaden

Det skal være muligt for flere familier at bosætte sig uden for Ringvejen i Aarhus. Det mener Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, der præsenterer en ny plan for bedre fordeling af almene boliger i Aarhus Kommune.

Helt konkret peger planen på, at fremtidens almene boliger skal bygges uden for bymidten, og at de primært skal henvende sig til familier.

Oplandsbyerne har brug for en opgradering i udbuddet af boligtyper, så vi gør dem tilgængelige for flere. Derfor lægger jeg op til, at vi prioriterer dem og de mindre fritliggende bysamfund, når vi tildeler kvoter til almene byggerier. Og så skal det være boliger, som egner sig til familier, så der er albuerum til både voksne og børn. Det vil ikke alene styrke de gode bysamfund uden for Ringvejen, det vil også demokratisere boligmarkedet og sikre gode boliger til alle slags familier,
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Planen er netop blevet tiltrådt af Magistraten og skal realisere Aarhus Kommunes boligpolitik, som er vedtaget af byrådet. Her blev det bl.a. besluttet, at almene boliger skal udgøre 25 procent af alle kommunens boliger.

Kortlægning: Stort potentiale i 13 områder

Op gennem 2010’erne har Aarhus Kommune haft særligt fokus på at udvide antallet af almene boliger til unge. Indsatsen har betydet, at langt de fleste studerende har tag over hovedet umiddelbart efter studiestart. Den nye plan retter sig mod familier med børn, fordi Teknik og Miljø vurderer, at netop denne gruppe har det største behov.

Forvaltningen har foretaget en kortlægning af potentialet i de forskellige skoledistrikter. Ud af 20 mulige skoledistrikter vurderes det, at 13 af dem har et stort potentiale for nye almene boliger.

Med planen giver vi boligforeningerne et klart fingerpeg om, hvor vi ser de største potentialer for nye almene byggerier. Byudviklingen foregår hurtigst inde i byen, og her har de almene boliger fulgt naturligt med. Men vi vil have blandet by i hele vores kommune, og derfor skal vi også sikre, at der er forskellige boligtilbud ude i lokalområderne,
Bünyamin Simsek.

Følgende skoledistrikter vurderes at have størst potentiale for flere almene boliger: Skæring Skole i Skæring, Skødstrup Skole i Skødstrup, Sølystskolen i Egå, Lystrup Skole i Lystrup, Elsted Skole i Lystrup, Elev Skole i Elev, Lisbjerg Skole i Lisbjerg, Næshøjskolen i Harlev, Engdalskolen i Årslev, Højvangskolen i Stavtrup, Tranbjerg Skole i Tranbjerg, Mårslet Skole i Mårslet og Malling Skole i Malling.

Læs mere i ”Plan for bedre fordeling af almene boliger i hele Aarhus Kommune” her.