Aarhusianerne har talt: Lommepark skal hedde Lundings Torv

Hvad skal den nye lommepark på Frederiksbjerg hedde? Hvordan skal parken indrettes? Hvad vil få dig til at opholde dig i parken? Det var nogle af de spørgsmål, som Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd i samarbejde med Teknik og Miljø spurgte aarhusianerne om.

Vi har virkelig mødt et engageret lokalområde, der har bidraget med mange gode input til den kommende lommepark. Derfor er jeg også sikker på, at vi med Lundings Torv får skabt netop det grønne åndehul, som området ønsker og efterspørger.
Steen Stavnsbo, rådmand, Teknik og Miljø

Inddragelsen af aarhusianerne har givet flere gode forslag til parkens navn heriblandt Fredes Lomme, Rømers Torv og Oberst Lundings Oase. Det endelige navn – Lundings Torv – er ikke ukendt for kvarterets beboere. Det lille torv for enden af Ole Rømers Gade og Lundingsgade ud mod Frederiks Allé har nemlig i flere år i folkemunde haft navnet Lundings Torv.

Udover navnet har borgerne også sat deres præg på, hvordan lommeparken skal se ud. Resultatet er en grøn lommepark, som er afskærmet mod Frederiks Allé og i højere grad indbyder til ophold og hygge, samtidig med at det bliver et mere sikkert sted at opholde sig og færdes som gående og cyklende. Det var netop de to punkter, som borgerne ønskede at sætte fokus på, da det tidligere har været utrygt at krydse torvet og ikke har indbudt til ophold.

Engageret fællesråd

Fællesrådet - herunder kvarterets beboere og butikker - blev engageret fra start i udviklingsprocessen.

Vi har haft et tæt, tidligt og tillidsfuldt samarbejde om at få formuleret behov, udfordringer og idéer og bl.a. afholdt gadevandring og workshops for at få input og gang i samtaler med mennesker, der bruger området. Forskellige designforslag blev herefter fremlagt, så vi kunne udvælge og kvalificere det endelige løsningsforslag. Det er skønt at tænke på, at kvarterets drømme og lokale viden på den måde bliver en del af lommeparkens udformning og sjæl, når den spirer frem.
Jeppe Spure Nielsen, formand for Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd

Borgerinddragelsen er foregået over en længere periode og er udsprunget af dialogen om Frederiks Allé, hvor der i øjeblikket er en større ombygning i gang, der skal give bedre plads og forhold for gående og cyklister.

Etableringen af lommeparken forventes at starte i det tidlige forår og forventes færdig i sommeren 2022, hvor ombygning af Frederiks Allé også står færdig.

Fakta

  • En lommepark defineres i Aarhus som ”et lille, grønt område i et tæt bymiljø” og ”en hybrid mellem en plads og en park, der fungerer som en lille oase”.
  • Byrådet afsatte i seneste budgetforlig penge til grønt bymiljø, herunder etablering af lommeparker