Rådmand vil sætte turbo på den grønne omstilling

Steen Stavnsbo, rådmand for Teknik og Miljø, ønsker, at sætte yderligere fart på den grønne omstilling i Aarhus og samtidig imødekomme det øgede behov for nedkøling af f.eks. kontorbygninger, hoteller, stormagasiner og shoppingcentre. Nedkølingen af bygningerne skal ske i form af fjernkøling.

Aarhus Byråd skal derfor behandle et forslag om, at der bliver stiftet et datterselskab til AffaldVarme Aarhus, som skal varetage fjernkølingsaktiviteterne. Indstillingen er netop blevet behandlet i Magistraten.

Der skal tages mange forskellige skridt, hvis vi skal indfri vores grønne ambitioner. Vi har netop taget et vigtigt skridt med aftalen om geotermi som en del af fjernvarmen. Fjernkøling er næste skridt. Potentialet for fjernkøling er stort, og i nogle tilfælde kan der opnås en CO2-besparelse på op til 50 pct., hvis man sammenligner med individuelle løsninger. Vores forsyningsvirksomheder spiller en stor rolle i den grønne omstilling, så det er helt oplagt, at vi også fremadrettet tænker dem ind i arbejdet for en grønnere kommune” siger Steen Stavnsbo, Teknik og Miljø.

Fjernkøling fungerer som fjernvarme: Kølingen produceres centralt og leveres til kunder via rør i jorden. Kølingen løses i dag typisk med lokale individuelle løsninger i de enkelte bygninger. Fra bygningsejerne opleves der en stor interesse for løsninger baseret på fjernkøling, da dette giver gevinster i forhold til økonomi, praktiske forhold og muligheden for at reducere CO2-udledningen. Fjernkøling giver mulighed for effektivt at udnytte overskudsvarmen i fjernvarmenettet, er fjernkøling en langt bedre løsning for klimaet end tradi-tionelle individuelle køleløsninger.

Nyt selskab skal dannes
Aarhus Kommune ønsker at etablere et integreret energisystem, hvilket er nødvendigt for at opnå CO2-neutralitet. Her er fjernkøling et vigtigt element.

Vi ser et stødt stigende behov for køling af bygningsmassen, og netop her er fjernkøling en oplagt løsning, hvor man udnytter synergierne mellem fjernvarme og køling. Det er tilmed en løsning, der både er konkurrencedygtig, pladsbesparende og effektiv for kunderne, samtidig med at den bidrager aktivt til den nødvendige grønne omstilling af vores samfund” forklarer Thomas Rand, bestyrelsesformand i AffaldVarme Aarhus.


Det er et lovkrav, at kommunal fjernkølingsaktivitet sker på kommercielle vilkår i et selvstændigt selskab. Derfor skal der stiftes et selvstændigt selskab under AffaldVarme Aarhus. Hvis byrådet tiltræder indstillingen, vil AffaldVarme Aarhus arbejde videre med at stifte datterselskabet (Kredsløb Fjernkøling A/S), og dermed påbegynde fjernkølingsaktivitet. Det nye selskab skal formelt stiftes på en generalforsamling.


Følg med i seneste nyt fra Teknik og Miljø:
https://www.facebook.com/NaturMiljoAarhus/
https://www.facebook.com/TrafikAarhus/
https://www.facebook.com/ViUdviklerAarhus/
https://dk.linkedin.com/company/teknik-og-miljoe-aarhus-kommune

Kontakt
Steen Stavnsbo, rådmand, Teknik og Miljø, tlf. nr. 23 27 59 69
Anders Rasmussen, presseansvarlig, AffaldVarme Aarhus, tlf. nr. 25 57 78 09
Illustration: AffaldVarme Aarhus.

Fakta
- Reduktion af CO2-udledning i byen: Effektiv og fleksibel køling kan reducere udledningen af CO2 fra driften af større bygninger og virksomheder.
- Understøtter sektorkobling: Fjernkøling sammenkobles med fjernvar-men, så den overskudsvarme, der opstår, når man producerer køling, bliver udnyttet i fjernvarmesystemet.
- Imødegår efterspørgsel: Bygningsejerne skal finde en løsning, der kan håndtere deres kølebehov, og her er fjernkøling et konkurrencedygtigt, klimavenligt og effektivt alternativ til individuelle køleløsninger.
- Mindre støj og flere frie kvm2 i byen: Fjernkøling kan reducere antallet af – typisk støjende – individuelle køleløsninger på bygninger og ved virksomheder. Dette kan samtidig frigøre kvm2 i byen, som kan bruges til andre formål.
- AffaldVarme Aarhus A/S skifter navn til ”Kredsløb” 1. marts.
- Læs mere om fjernkøling: www.affaldvarme.dk/fjernkoeling