Vi skal deles om pladsen - vis hensyn i trafikken

Når racercyklister og søndagsmotionister, børn, unge og gamle, flokdyr og ensomme ulve m.fl. skal deles om den samme plads, kan der opstå både irritation, utryghed og farlige situationer.

Det kan eksempelvis skabe både frustrationer og utryghed, når der cykles meget hurtigt – eller langsomt, når flere personer cykler eller går ved siden af hinanden, ikke orienterer sig bagud, ikke viser tegn, eller på andre måder opfører sig uforudsigeligt.

Der skal være plads til alle, og alle har lige ret til at nyde vores dejlige grønne stier. Derfor skal vi huske at være opmærksomme på hinanden og vise hensyn, så vi ikke udsætter hverken os selv eller andre for unødig risiko eller gener. En hensynsfuld trafikkultur er vigtig for, at vi kan føle os trygge, uanset om vi cykler, går eller har fundet rulleskøjterne og elløbehjulet frem.
Steen Stavnsbo, rådmand for Teknik og Miljø

Når flere typer af trafikanter skal deles om den samme plads bliver det ekstra vigtigt at være opmærksom på hinanden. Derfor opsættes der nu skilte, som, sammen med allerede eksisterende asfaltgrafik, skal minde os om, at vi deler stien og skal vise hensyn.

Skiltene opsættes mellem De Tre Broer og Viby Ringvej, hvor Brabrandstien på grund af pladsmangel ikke er opdelt i cykel- og gangsti. Der kommer også skilte langs Risskovstien, hvor der især om sommeren er mange fodgængere, der benytter cykelstien til og fra et havdyp ved Den Permanente. Ved overgangen mellem Risskovstien og Stationsgade vil cyklister og fodgængere desuden blive mindet om, at stien bliver til vej, så man nu også skal huske at orientere sig mod biler.

Vi har valgt at stille skilte op på de strækninger, hvor vi oplever, at der jævnligt opstår frustrationer og utryghed. Skiltene skal supplere den asfaltgrafik, som vi lavede på Brabrandstien sidste år – og som vi har fået positive tilbagemeldinger på. Det er vores oplevelse, at det fungerer godt med tiltag, der er placeret der, hvor problemerne kan opstå.
Martin Løv Simonsen, projektleder i Teknik og Miljø

Efter sommerferien vil budskabet om at vise hensyn blive malet flere steder på de to stier. Skilte og asfaltgrafik bliver desuden suppleret af en kampagneindsats på Facebook https://fb.watch/e4WJm580cR/.