Aarhus skal producere meget mere grøn energi

Aarhus Byråd har med vedtagelsen af Temaplan for vedvarende energianlæg i 2020 udpeget nogle områder i Aarhus Kommune, hvor der kan placeres op til otte vindmøller og over 1000 ha solcelleanlæg, og nogle af placeringerne er der meget stor modstand mod. Rådmand for Teknik og Miljø Steen Stavnsbo vil nu muliggøre, at flere områder kan benyttes til grønne energianlæg.

Rådmanden er således åben for at behandle ansøgninger om anlæg i områder, der ikke er nævnt i temaplanen.

”Selvom vi er en befolkningstæt kommune, skal vi naturligvis bidrage klogt til produktionen af bæredygtig grøn energi i vores egen kommune. Derfor skal vi være åbne for at opstille solceller og vindmøller flere steder i kommunen, f.eks. hvor der er opbakning fra jordejere og naboer, uanset om området er udpeget til vedvarende energi anlæg eller ej, eller udvide arealerne der hvor der allerede nu er givet grønt lys for vind eller solenergi anlæg og hvor vi kan opnå lidt større skala,” siger Steen Stavnsbo, rådmand, Teknik og Miljø, og fortsætter:

”Hvorvidt det vil være muligt at placere et energianlæg i et område, eller udvide et allerede udpeget område, vil kræve en konkret vurdering, hvor hensyn til blandt andet natur, naturlandskaber og beboelse skal indgå, men signalet herfra skal være en opfordring til alle, der mener, de har gode projekter, og helst med lokal opbakning, om også at sende ansøgninger ind, der ikke er i udpegede områder. Vi har allerede set projekter, der opfylder dette.”

Regeringen har netop lanceret et udspil, der betyder, at alle kommuner skal firedoble deres produktion af vedvarende energi på land inden 2030. Steen Stavnsbo har bedt sin forvaltning vurdere, hvilke muligheder Regeringens udspil giver for at udpege yderligere områder til grønne energianlæg med den kommende revision af Kommuneplanen.

Flere midler til sagsbehandling er nødvendigt

Rådmanden ønsker samtidig at styrke sagsbehandlingen af ansøgninger til vedvarende energianlæg. Han vil derfor indstille, at byrådet bevilger ekstra
midler til området i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

”Vi har virkelig brug for flere ressourcer, hvis Aarhus skal i mål med den grønne omstilling og være CO2-neutral i 2030. I øjeblikket er behandlingstiden omkring tre år, og vi håber jo på mange flere ansøgninger, så med allerede knappe resurser skal der gøres noget ekstraordinært, hvis vi skal kunne forkorte sagsbehandlingen og behandle flere sager samtidigt. Det er simpelthen ikke hensigtsmæssigt, at en administrativ flaskehals er med til at forhindre os i at håndtere ansøgninger hurtigere,” siger Steen Stavnsbo.

Steen Stavnsbo arbejder allerede for sagen, som medlem af Kommunernes Landsforenings (KL) udvalg for Klima og Miljø, men vil også tage nye initiativer lokalt. Han vil desuden presse på for, at Folketinget giver kommunerne bedre muligheder for at skaffe mere vedvarende energi i større skala, f.eks. med såkaldte energiøer på land, som er stor-skala anlæg som placeres der hvor potentialet er størst. Derudover så skal el-nettet udbygges som en høj prioritet og naboer og lokalsamfund bør kompenseres bedre, når der etableres vedvarende energi anlæg i nærområdet.

Et paradoks er det f.eks. også, at kommuner i dag brandbeskattes, hvis de producerer strøm på skolernes eller plejecentrenes tage, og kommunerne har ingen muligheder for at kræve, at der skal placeres energianlæg på nye bebyggelser.

”Vi har en lang række regler på energiområdet, som står i vejen for at skaffe mere vedvarende energi. Det skal vi altså have taget livtag med, for her ligger et kæmpestort potentiale, som vi ikke kan realisere i dag. Det er noget, vi skal have intensiveret dialogen med regeringen om,” siger Steen Stavnsbo, og fortsætter:

“Vi er i gang med dialogen, bl.a. gennem Kommunernes Landsforening (KL), men vi skal også selv tage initiativer.”