Bylivsfundamentet i Sydhavnskvarteret bliver styrket

Flere musikalske workshops, mini-festivaler og en grøn oase – et bredt felt
med mange forskellige interesser har budt ind på Aarhus Kommunes
bylivspuljes mikropulje, der skal skabe liv og fællesskab i
Sydhavnskvarteret, mens området bliver udviklet.

I dag får 14 ansøgere besked, om de får støtte til deres projekter.

Rådmand for Teknik og Miljø Steen Stavnsbo er optaget af at bygge videre
på det iværksættermiljø, der i dag kendetegner Sydhavnskvarteret.

Der er allerede godt gang i rigtig mange gode initiativer i Sydhavnskvarteret – projekter, som vi skal støtte op om og udvikle på, så vi får skabt et godt fundament for det fremtidige byliv i kvarteret
Steen Stavnsbo, rådmand for Teknik og MIjø

Aktiviteter til en bred målgruppe


Der er meget at glæde sig til, når man løber listen af bylivsinitiativer
igennem.
F.eks. vil Aarhus Cykelværksted bringe Tour de France til Sydhavnskvarteret
via et storskærmsarrangement ifm. etaperne på dansk grund.
Arrangementet skal afvikles i samarbejde med REUSE.

Vi har fået rigtig mange gode projekter ind, som på hver sin måde støtter op om vores vision for byliv, så der bliver helt sikkert gang i gaden hernede
Sarah Jarsbo, forkvinde i Bydelsforeningen.


Foreningen Oplysning Om Gadeliv vil bygge videre på det projekt, de
startede op med midler fra sidste års puljerunde. Her arbejder Sydhavnens
Ambassadørkorps for det gode naboskab gennem dialog mellem udsatte
miljøer og alle de andre, der bruger kvarteret.

Og i sensommeren inviterer Kulbroens venner til fotoudstillinger, hvor
danske og udenlandske fotografer skal udstille deres arbejde side om side
på Kulbroens søjler for at sætte fokus på sociale problematikker fra hele
verden.

Aarhus Kommune har modtaget i alt 15 ansøgninger. Bydelsforeningen i
Sydhavnskvarteret har stået for en tværfaglig vurdering og prioritering af
ansøgningerne. Herefter har Teknik og Miljø truffet den endelige afgørelse
og bevilget midler til 14 projekter.

Se alle projekterne, som har fået støttet fra Bylivspuljens mikropulje på
sydhavnskvarteret.dk. Her kan du også læse mere om Bydelsforeningen og
planene for udviklingen i Sydhavnskvarteret

Fakta

Ud over mikropuljen på 500.000 kroner har Teknik og Miljø også en
bylivspulje på 1 million kroner til store projekter. Her er ansøgningsfristen d.
19. september 2022. Læs mere på www.sydhavnskvarteret.dk