Hvordan skal Marselis Boulevard se ud?

På hverdage kører i dag 18.000 bilister på Marselis Boulevard. Når Marselistunnelen er etableret, kommer en stor del af trafikken – blandt
andet trafik til og fra Aarhus Havn – under jorden i tunnelen. Det betyder, at trafikken på Marselis Boulevard bliver markant mindre. Trafikmængden vil svare til den mængde, vi i dag ser på Silkeborgvej gennem Åbyhøj.

I dag er Marselis Boulevard karakteriseret ved en tung trafikmængde – særligt den tunge trafik til og fra havnen fylder og larmer. Men når den tunge trafik forsvinder fra boulevarden, vil boulevarden ændre sig. Jeg er meget optaget af, hvordan vi kan få revitaliseret Marselis Boulevard og få skabt et nyt by- og gaderum. Jeg vil blandt andet se på, hvordan vi kan få skabt forbindelser på tværs videre ud til vores grønne områder i syd.
Steen Stavnsbo, rådmand for Teknik og Miljø

I den kommende høringsperiode spørger vi derfor aarhusianerne, hvilke ønsker og drømme de har for fremtidens Marselis Boulevard. Skal vi gendanne alléer og avenuer på tværs? Skal boulevarden være mere grøn? Skal der være plads til mere beboerparkering? Hvordan skal mulige byudviklingsområder afsluttes ud mod boulevarden?

Frem til den 13. juni kan høringssvar afgives på her

Høring om Marselistunnelen
Høringsprocessen om Marselis Boulevard er en del af den indledende høring om Marselistunnelen. Inden Vejdirektoratet gennemfører
miljøkonsekvensvurderingen for Marselistunnelen, kan aarhusianerne komme med input og forslag, som de skal tage med ind i arbejdet med vurderingen.

Forslag og synspunkter kan for eksempel være synlige forhold, man skal være opmærksomme på, hvordan man kan begrænse generne fra projektet, eller andet man kan inddrage i undersøgelsen.

Borgermøde den 31. maj
Vejdirektoratet inviterer i samarbejde med Aarhus Kommune til et borgermøde om Marselistunnelen og ny Marselis Boulevard, som finder sted den 31. maj fra 18.30-21.00 på Marselisborg Gymnasium.

På mødet vil Vejdirektoratet fortælle om den overordnede proces for en miljøkonsekvensvurdering og skitseprojektering af Marselistunnelen. Stadsarkitekt i Aarhus, Anne Mette Boye, inviterer aarhusianerne til at være med til at udvikle en ny Marselis Boulevard.