Ny politik skal sikre god arkitektur og bykvalitet i Aarhus

Arkitektur er de rammer, vi bor og lever i hver dag. Derfor er det også helt naturligt en af de ting, vi ofte diskuterer – både over middagsbordet, men også på den politiske scene.

På mandag starter politikerne et nyt kapitel i den diskussion, når en ny Politik for Bykvalitet og Arkitektur er på Magistratens dagsorden.

Politikken er politikernes vision og fælles retning for arbejdet med arkitektur og byudvikling i fremtiden. Det er meningen, at politikken er det værktøj, politikerne bruger, når de skal beslutte, hvordan vores kommune skal udvikle sig. Derfor ser jeg også frem til den kommende debat om, hvordan politikken kan være med til at sikre en høj bykvalitet i Aarhus Kommune
Anne Mette Boye, stadsarkitekt i Aarhus

Politikkens to konkrete værktøjer er henholdsvis et Aarhusbillede og otte pejlemærker, der sætter retningen for, hvilke kvaliteter vi ønsker i byudviklingsprojekter.

Mere af det Aarhus vi holder af

Rådmand for Teknik og Miljø, Steen Stavnsbo, ser også frem til den kommende debat.

Vi skal sørge for at bygge mere af det Aarhus, vi holder af. I dag nyder vi at gå gennem torvet på Ingerslev Boulevard eller opleve den særlige stemning og identitet i Hjortshøj. Den følelse skal de kommende generationer også have, når de færdes i fremtidens Aarhus. Derfor glæder jeg mig til, at vi med politikken får en fælles retning, så vi kan bygge Aarhus bedre

Efter den politiske behandling lægges der op til en række konkrete initiativer, der skal realisere politikken og sørge for, at den kommer ud og leve. Det er blandt andet håndbøger, inspirationskatalog, arkitekturdebatter, nye former for borgerinddragelse og et bylaboratorium, der arbejder med forsøgsprojekter og nye partnerskaber.

Skabt sammen med Aarhus

Politikken er blevet til på baggrund af en omfattende dialogproces med borgere, interesseorganisationer, vidensinstitutioner, virksomheder, fagbranchen, byrådet og på tværs af afdelinger i Aarhus Kommune.

Fakta

De otte pejlemærker
1. Bykvalitet i samspil med landskab og natur
2. Blandede bydele styrker vores mangfoldighed
3. Bylivsknudepunkter samler
4. Arkitekturen er generøs
5. Vi bygger videre på historien
6. Forbindelser væver bydele sammen
7. Lokalt engagement skaber god bykvalitet
8. Partnerskaber løfter bykvalitet og arkitektur

Læs Politik for Bykvalitet og Arkitektur på Magistratens dagsorden.