Rådmand vil sætte anlægsprojekter i bero

Der er godt gang i de aarhusianske anlægsarbejder som f.eks. Giber Ringvej, udvidelsen af Viborgvej og den kommende cykelsti ved Borum. Men prisernes øjeblikkelige himmelflugt har også ramt bl.a. granit, grus og asfalt, som alle er elementer, der skal bruges i store mængder ved anlægsarbejder.

Steen Stavnsbo, rådmand for Teknik og Miljø, lægger derfor nu op til at sætte en række projekter på pause, indtil priserne finder et forhåbentligt mere naturligt leje.

Prisstigningerne kan mærkes overalt i kommunen, og derfor er det ansvarlig og fornuftig brug af skatteydernes penge, at vi nu sætter en række anlægsprojekter i bero. Indtil videre aflyser vi ikke nogen projekter, og der er stadig stor usikkerhed om, hvilket leje priserne ender i.
Steen Stavnsbo

Anlægsbudgettet for vejanlæg er på 450 mio. kr. i 2022. Som udgangspunkt forventes der prisstigninger på omkring 30 pct. Der er dog en del usikkerhed omkring dette, og prisudsvingene kan både ændre sig generelt og være forskellig fra anlæg til anlæg. Der bliver pt. udsat projekter for ca. 50 mio. kr.

Anlægsprojekterne, der forslås gennemførte, er en blanding af projekter, der allerede er i gang, og som det derfor ikke giver mening at bremse samt projekter, der af andre grunde har særlig prioritet. Rådmanden har bl.a. valgt at prioritere projekter, som omhandler støj og trafiksikkerhed.

Udmøntning af cykelhandlingsplan

Der er gennem cykelhandlingsplanen afsat mellem 250 og 300 mio. kr. over de næste 10 år til cykelstier. Heraf der 80 mio. kr. udmøntet i den allerede vedtagne cykelhandlingsplan Her ønsker rådmanden et særskilt forløb om prioriteringen.

Vi skal se på, hvordan vi skaber størst mulig værdi og flest mulige kilometer cykelsti for pengene. Det er vi i fuld gang med at se nærmere på og jeg kommer til at inddrage partierne i undervejs i overvejelserne og arbejdet med prioriteringen, da der er mange ønsker og praktiske forhold, som vi skal have med i overvejelserne.
Steen Stavnsbo

Teknik og Miljø følger prisudviklingen tæt, og da priserne varierer meget fra projekt til projekt og råvarer til råvarer, er der tale om en foreløbig plan. Det betyder, at projekter, som man beslutter at udskyde på nuværende tidspunkt, alligevel kan blive gennemført senere på året afhængig af prisudviklingen.