Tag del i debatten om havneudvidelsen

Hvis du mener noget om udvidelsen af Aarhus Havn, bør du sætte kryds i kalenderen tirsdag d. 21. juni. Her afholder Aarhus Kommune nemlig den første af to borgerkonferencer med henblik på at få uddybet og kvalificeret beslutningsgrundlaget med afsæt i de indkomne høringssvar inden den politiske behandling af sagen.

Det er borgmester Jacob Bundsgaard (S) og rådmand for Teknik og Miljø Steen Stavnsbo (K), der har taget initiativ til borgerkonferencen.

Jeg er meget optaget af, at vi får belyst forslaget om en udvidelse af havnen bedst muligt. Jeg håber, mange vil benytte sig af muligheden for at komme til borgerkonferencen, og jeg glæder mig meget til at høre, hvad aarhusianerne har at sige.
Jacob Bundsgaard, borgmester

Temamøder på tegnebrættet
Allerede i morgen tirsdag bliver der taget hul på en ny debat om havneudvidelsen. Det sker, når udvalgte interessenter og fagpersoner mødes til to temamøder om havneudvidelsen. D. 7. juni afholdes endnu to temamøder. Ved temamøderne skal blandt andre Beskyt Aarhusbugten, Danmarks Naturfredningsforening, Danske Havne og Erhverv Aarhus m.fl. debattere fordele og ulemper ved udvidelsen. Debatten på temamøderne bliver udgangspunktet for dialogen ved borgerkonferencen.

Jeg er glad for, at så mange interessenter og fagpersoner har sagt ja tak til at debattere havneudvidelsen. Debatterne på temamøderne og borgerkonferencen giver et rigtig godt grundlag for byrådets politiske behandling af sagen.
Steen Stavnsbo, rådmand for Teknik og Miljø

Det er Teknik og Miljø, der har stået for at udvælge og invitere deltagerne til temamøderne. Interessenterne er udvalgt, så både fagpersoner, fortalere for og modstandere af havneudvidelsen er repræsenteret.

Borgerkonferencen bliver holdt på Aarhus Rådhus om aftenen d. 21. juni. Der bliver plads til 500 deltagere, men konferencen bliver også streamet. Teknik og Miljø kommer med mere information om selve borgerkonferencen og tilmelding, når temadrøftelserne er afviklet.

Efter sommerferien inviterer Teknik og Miljø igen til temamøder og borgerkonference. Her skal uafklarede dilemmaer og spørgsmål debatteres, ligesom nye vinkler og input fra de kommende temamøder og borgerkonferencen skal undersøges. Det hele samles op og vedlægges indstillingsmaterialet til byrådet, når de forventeligt begynder at behandle sagen inden årets udgang.