Affald på afveje ender i Aarhus Å

Mængderne og typerne af affald fortæller en tydelig historie om livets gang i byen. Der bliver smidt mere affald i løbet af weekenderne, og en EM-kamp eller en periode med godt vejr kan spores direkte i det affald, der bliver fanget i å-vandet.
Siden marts 2021 har robotarmen SeaProtectorOne samlet flere end 63.000 stykker affald i Aarhus Å. Den 17. juni 2021, da Danmark spillede landskamp mod Belgien, blev der sat rekord, da der blev samlet 1.232 stykker affald på et døgn.

Alt for meget affald er endt i åen i stedet for i skraldespanden i løbet af 2021 - som endda har været et år præget af Corona-nedlukninger. Udover at anlægget ved DOKK1 har forhindret, at store mængder mundbind, take away emballage mv. er endt i verdenshavene, kan analyser af det indsamlede affald hjælpe os til at lave målrettede og forebyggende indsatser. Vi kan f.eks. gå i direkte dialog med de steder og aktører, som står bag de produkter, der i større mængder ender i åen
Kim Gulvad Svendsen, bylivschef, Teknik og Miljø.

Affaldet, som robotarmen opsamler, bliver efterfølgende sorteret og registreret manuelt. Det biologiske affald, som blade og grene, bliver ledt tilbage til åen for at sikre dens naturlige balance. Anlægget er udviklet til at passe på natur og dyreliv, så hverken fugle, fisk eller fiskeyngel lider skade, når robotarmen indfanger affaldet, der er kommet på afveje.

Aarhus Kommune har på baggrund af den etårige forsøgsperiode valgt at leje SeaProtectorOne frem til februar 2027.

Fakta
• SeaProtectorOne er udviklet af All In On Green ApS.
• Anlægget har været opstillet på forsøgsbasis i 2021.
• Aarhus Kommune har lejet SeaProtectorOne fra marts 2022 og fem år frem.

Se oversigt over indsamlede elementer her

Se særlige indsamlede elementer her 

Se oversigt over opsamling i løbet af ugen her