Budgetforlig 2023: Aarhusianerne skal inddrages tidligere i byens udvikling

Aarhusianerne kan se frem til øget og tidligere borgerinddragelse i lokal- og helhedsplaner efter at forligspartierne ved årets budgetforhandlinger har afsat tre mio. kr. om året de kommende fire år til at styrke borgerinddragelsen.

 ”Jeg glæder mig over, at der er stor enighed om, at vi skal have endnu mere fokus på at inddrage borgere, fællesråd og erhvervsliv så tidligt som muligt. Den tidlige inddragelse betyder forhåbentligt, at vi får færre bekymringer og misforståelser og en bedre udvikling af vores by. Vi skal værne om byens kvaliteter og identitet, mens vi bygger byen bedre,” siger Nicolaj Bang, rådmand, Teknik og Miljø.

Pengene skal blandt andet gå til et forstærket samarbejde med fællesrådene, en tidligere og mere dybdegående borgerinddragelse i alle plansager blandt andet via nye digitale formater og nye inddragelsesformer.

Flere grønne byrum

Midlertidige eksperimenter på bl.a. Store Torv, Fredens Torv og Ingerslevs Plads har vist, at der er stor interesse og opbakning blandt aarhusianerne til etablering af grønne byrum. Der er i budgetforliget afsat fire mio. kr. årligt til arbejdet med grønne byrum. 

”Der er mange steder i vores by, der har et stort potentiale som mødesteder, og hvor det er oplagt, at vi ser på stederne med nye briller. Det er bl.a. Fredens Torv et fantastisk eksempel på. Nu skal det midlertidige gøres permanent og de grønne tæpper udskiftes med rigtige planter, så byrummets fulde potentiale kan nås. Det er derfor meget positivt, at vi har fået penge til at styrke de grønne byrum. Både i det centrale Aarhus men også i oplandsbyerne, hvor det også er vigtigt, at vi har fokus på at få skabt åndehuller til glæde for de lokale fællesskaber,” siger Nicolaj Bang.

Forøget fokus på den grønne omstilling og klima

Forligspartierne har også aftalt at sætte yderligere fart på den grønne omstilling. Derfor får Teknik og Miljø syv mio. kr. om året fra 2024 til 2028 til at rekruttere flere ressourcer til sagsbehandlingen af ansøgninger om vedvarende energianlæg.

”Vi mærker en stor interesse fra energiselskaberne, som ønsker at etablere solcelle- eller andre vedvarende energianlæg i vores kommune. Men vi har ikke ressourcer nok til at behandle de mange ansøgninger. Derfor er det et meget vigtigt, at vi nu får yderligere ressourcer til området. Kommunen må aldrig blive en flaskehals for den grønne omstilling,” siger Nicolaj Bang. 

Forligspartierne har desuden afsat 35 mio. kr. i 2023 til etablering af en jordfond, som kan anvendes til opkøb af arealer, der skal indgå i kommende grundvandsparker og generelt understøtter arbejdet med et grønnere Aarhus til glæde for aarhusianerne.

Styrket sikkerhed ved havn og å

Der har længe været fokus på at øge sikkerheden ved havn. Teknik og Miljø har allerede afsat 4 mio. kr. af egen opsparing, som bl.a. er brugt til etablering af fast hegn. Der er i budgetforliget afsat penge til permanente hegn på udvalgte steder, sæsonbestemte hegn samt redningstov på udvalgte steder langs havnefronten.

”Vi har allerede ført mange initiativer ud i livet langs både havn og å, hvor vi blandt andet har etableret flere end 150 redningsstiger og opsat ca. 50 redningskranse. Vi har opsat kameraer og etableret mere belysning, men de ekstra midler kan vi nu også se på flere tiltag bl.a. sæsonbestemte hegn, som kan redde liv. Det er jeg meget glad for,” siger Nicolaj Bang.