Christiansbjerg bliver fredeligere

Beboerne på Christiansbjerg oplever, at gennemkørende trafik skaber utryghed for især skolebørn og andre bløde trafikanter, og ønsker derfor at færre biler kan skyde genvej via de små boligveje i kvarteret.

Efter ønske fra Christiansbjerg Fællesråd og vejlauget Nullet har Aarhus Kommune derfor gennemført en forsøgslukning af Trondhjemsgade, Stavangergade og Bergensgade i perioden oktober 2019 til oktober 2020.

På baggrund af input og dialog med beboerne har yderligere to alternative placeringer af lukningen af Bergensgade været i høring. Nu gøres lukningen permanent.

Beboerne på Christiansbjerg har været meget engagerede, og har givet nogle værdifulde input, der er med til at sikre at hverdagslogistikken fungerer for dem, når vi lukker flere veje i kvarteret. Det har været en længere, men meget givtig proces, og jeg er glad for, at vi nu i fællesskab har fundet frem til en permanent løsning.
Nicolaj Bang, rådmand, Teknik og Miljø i Aarhus Kommune

Lukningerne af Trondhjemsgade, Stavangergade og Bergensgade vil begrænse adgangsforholdene for bilister, mens cyklister og fodgængere frit kan passere gennem området.

Lukningerne vil flytte den gennemkørende trafik til de større fordelingsveje i området, herunder bl.a. Frederikshaldsgade, hvor der derfor bliver etableret hastighedsdæmpning og parkeringsforbud for at sikre tryg og sikker trafikafvikling.

Vi ville i virkeligheden allerhelst have Langelandsgade genåbnet ved Stjernepladsen. Men når det ikke kunne lade sig gøre, er vi endt med en god løsning. Vi er blevet inddraget i mange omgange, og der er blevet lyttet.
Miam Nygaard, bestyrelsesmedlem i Christiansbjerg Fællesråd

De permanente vejlukninger og tiltagene på Frederikshaldsgade forventes at blive etableret i løbet af 2023. De midlertidige afspærringer opretholdes indtil da.

Se kort over området her