Hvor er Aarhus’ bevaringsværdige bygninger?

Knap 41.000 bygninger i Aarhus Kommune, der er opført før 1970, skal vurderes eller genvurderes i løbet af de næste tre år. En stor, men vigtig opgave, hvis man spørger Nicolaj Bang, rådmand, Teknik og Miljø:

Aarhus har en helt særlig sjæl, og man kan virkelig mærke og se historien i vores gader og byrum. Det skal vi sørge for at passe på, når vi udvikler. Hvis vi skal lykkes med at bygge et større og smukkere Aarhus med respekt for vores kulturarv og -historie, skal vi vide, hvor vi har bygninger, der fortæller en særlig historie om en tid og et område eller har en original detalje. Derfor er et opdateret register over vores bevaringsværdige bygninger helt essentiel i en strategisk planlægning og udvikling af vores kommune.
Nicolaj Bang, rådmand, Teknik og Miljø

De bevaringsværdige bygninger vil blandt andet indgå, når Teknik og Miljø udvikler helhedsplaner, ligesom det nuværende register har indgået i en konkret planlægning af byen de senere år i forbindelse med f.eks. de store kommuneplantillæg for Frederiksbjerg og Øgaderne.

Mere end bare bygninger

Sidste gang, Aarhus Kommune udpegede bevaringsværdige bygninger, var i 1996. Dengang var det bygninger opført før 1940, der blev vurderet. I dag har vi et større fokus på at se bygninger ind i en sammenhæng end tidligere.

Vi er meget opmærksomme på at se, hvilken helhed og sammenhæng en bygning indgår i. Det kan godt være, at en bygning ikke har nogle stærke arkitektoniske kvaliteter, men er en vigtig del af en større helhed – for eksempel en særlig tid, som gør, at bygningen i dag vil blive vurderet som bevaringsværdig. Derfor er det også vigtigt, at vi genvurderer de bygninger, der allerede er bevaringsværdige
Eva Møller Sørensen, områdechef i Plan, Teknik og Miljø

Bygningerne vurderes efter en såkaldt SAVE-metode. Det betyder, at bygningerne på fem parametre (arkitektonisk, kulturhistorisk, miljømæssig, originalitet og tilstand) vurderes på en skala fra 1-9, hvor 1 er den højeste værdi. Bygninger, der har en score på mellem 1-4 vil blive skrevet ind i kommuneplanen og skal derfor byrådsbehandles.

Fakta

Hvad er en bevaringsværdig bygning?

 • Et hus udpeges som bevaringsværdigt, hvis det har særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter med en lokal eller regional betydning.
 • Bevaringsværdierne knytter sig alene til bygningens ydre – facade, del af et kulturhistorisk bymiljø m.m.
 • Som ejer af en bevaringsværdig bygning må man ændre på husets indre, mens kommunen kan stille krav til en eventuel udvendig renovering af huset for at bibeholde den bevaringsværdige værdi.
 • At en bygning er bevaringsværdig, er ikke det samme, som at den er fredet. En fredet bygning knytter sig både til bygningens indre og ydre og har en særlig national betydning.
 • Bevaringsværdige bygninger med en værdi mellem 1-4 skrives ind i kommuneplanen.
 • Læs mere om projektet her 


Om projektet

Registreringsarbejdet går officielt i gang i løbet af efteråret 2022 og løber til og med år 2025. Borgerne kan forvente at få et brev i deres e-boks brev et par uger inden, deres hus bliver registreret. Der er to medarbejdere dedikeret til at vurdere og registrere.

I dag inkluderer registeret 23.200 bygninger opført før 1940. Registeret bliver udvidet med 17.400 bygninger fra 1940-1970. Bygninger opført før 1940 vil blive genvurderet for at sikre, at de vurderes på samme måde. Efterfølgende vil registeret skulle opdateres hver 5. år, hvor yderligere fem år medtages i registeret.
Bygningerne registreres efter SAVE-metoden. Det vil sige, at de vurderes efter følgende parametre:

 • Arkitektonisk værdi
 • Kulturhistorisk værdi
 • Miljømæssig værdig
 • Originalitet
 • Tilstand

Hvert parameter tildeles en værdi fra 1-9. Ud fra disse får en bygning en samlet bevaringsværdi, der ikke er et gennemsnit af parametrene, men en vægtning i forhold til, hvad der har mest betydning.