Mere sikkerhed ved åen – nu kommer der hegn på ’caféstrækningen’

De seneste år har Aarhus Kommune øget sikkerheden på havnen og langs åen i midtbyen med blandt andet permanente og midlertidige hegn,
varmesøgende kameraer, redningsstiger, bedre belysning og Pas på dine gutter-kampagnen – og nu bliver der sat gang i endnu et stort tiltag, som er
klar, inden julefrokostsæsonen begynder.

I dag tager Teknik og Miljø hul på arbejdet med at indhegne den nordlige del af Åboulevarden langs caféerne, så hele strækningen er hegnet ind året rundt.

Vi tager et stort skridt mod endnu mere sikkerhed og forhåbentligt færre ulykker ved at opsætte hegn på den resterende del af ’cafestrækningen’. Jeg er virkelig glad og faktisk også lettet over, at hegnet kommer op i ordentlig tid, inden vandet bliver koldt og farligt med vinteren.
Nicolaj Bang (K), rådmand hos Teknik og Miljø

I 2022 var der for første gang i flere år ingen drukneulykker ved havnen og
åen.

I løbet af årene er der monteret hegn flere steder langs Åboulevarden, mens strækningen fra Mindebrogade og Immervad på cafésiden bevist har været
foruden. Det skyldes, at man har prioriteret det ubrudte, visuelle udsyn til vandet, men det bliver der nu ændret på.

Jeg tror på, at åen bliver ved med at være et godt sted at opholde sig og kigge på, men for mig giver det meget mening at få hegnet den sidste del ind, når vi har så aktivt et byliv i området – særligt i nattetimerne. Og forhåbentlig kan det også bidrage til en større ro hos de mange forældre, der sender deres unge i byen i Aarhus.
Nicolaj Bang (K), rådmand hos Teknik og Miljø


Vadestedet, som er siddeområdet foran Cross Café, er det eneste område på den nordlige side af cafestrækningen, der ikke bliver hegnet ind. Det er
blandt andet for at tilgodese de arrangementer, der jævnligt afholdes på stedet.

Fra uge 31 afmonteres de nuværende pæle (sceptre) på strækningen, som efterfølgende males og tilpasses, inden de igen monteres sammen med det
nye hegn. Det sker i etaper fra uge 39-46. Hegnet får samme udseende som det eksisterende hegn langs Åboulevarden.