Godt nyt til tissetrængende på Aarhus Ø: Snart kommer der flere toiletter

Der er få ting så træls, som ikke at kunne finde et toilet, når man skal tisse. Det bliver der nu gjort noget ved på Aarhus Ø. Teknik og Miljø åbner nemlig snart nye toiletter i Navitas og ved Nicolinehus. Det står klart, efter politikerne i magistraten tidligere i dag nikkede til forvaltningens forslag om at flytte lidt rundt på pengene, så der bliver råd til at drifte toiletterne i de to bygninger.

Teknik og Miljø-rådmand Nicolaj Bang glæder sig over, at kernevelfærden bliver styrket.

Vi ved, at ordentlige toiletter, der er nemme at komme til, er med til at skabe en bedre by. Mange er helt afhængige af at kunne komme hurtigt og nemt til et toilet, og derfor er jeg glad for, at vi nu øger antallet på Aarhus Ø, så endnu flere borgere kan bruge bydelen uden bekymring for ikke at kunne komme til et toilet
Nicolaj Bang, Rådmand, Teknik og Miljø

Hvis du er velbevandret på Aarhus Ø, ved du måske, at der faktisk allerede er offentlige toiletter i Navitas. Toiletterne har hidtil kun været i brug i forbindelse med arrangementer på havnepladsen, men med Teknik og Miljøs omprioritering af midler, vil toiletterne fremover være åbne permanent. Det samme vil toiletterne ved Nicolinehus.

Sport og Fritid under Kultur og Borgerservice drifter allerede toiletter på Fiskerkajen og på Kystpromenaden, men Teknik og Miljø vurderer, at der er begrænset kendskab til dem. Efter dialog mellem forvaltningerne sætter Teknik og Miljø nye og større skilte op, så det bliver nemmere at finde vej til toiletterne.

Det er helt tosset at have gode og åbne toiletfaciliteter, hvis kun få kender til dem. Jeg tror på, at bedre skiltning og nye toiletter kan bidrage til øget havnesikkerhed ved at være et åbenlyst alternativt til at stille sig på kajkanten for at lade vandet
Nicolaj Bang, Rådmand, Teknik og Miljø

På dagens magistratsmøde blev politikerne præsenteret for et katalog med tre scenarier for etablering af endnu flere toiletfaciliteter i kommunen. Kataloget udspringer af forslag fra Liste Trivsel Velfærd og Reel Borgerinddragelse samt Det Konservative Folkeparti. Der er ikke afsat penge til etablering af nye toiletfaciliteter, hvorfor politikerne i første omgang tog kataloget til efterretning, som det hedder på politisk. Det betyder forsimplet, at kataloget bliver gemt til brug ved fremtidige debatter om nye toiletter og økonomi.

Fakta – toiletter på Aarhus Ø

Når toiletterne i Navitas og ved Nicolinehus åbner i løbet af foråret, er der følgende offentlige toiletter og pissoirs på Aarhus Ø:

  • Navitas – to herretoiletter, tre dametoiletter, ét handicapvenligt toilet og to pissoirs
  • Nicolinehus ved Nicoline Kocks Plads/Kirstine Jensens Gade – ét handicapvenligt unisextoilet
  • Kystpromenaden – ét unisextoilet og ét handicapvenligt toilet
  • Fiskerikajen – to unisextoiletter
  • Energihuset/Maskinrummet – toilettet er ejet af Kredsløb og kun åbent kl. 8-16.