Nyt forsøg med lavere hastighed skal give mindre støj, mere tryghed og bedre byer

Teknik og Miljø i Aarhus Kommune er nu klar til at pege på de i alt 15 bystrækninger, der som et forsøg får en ny fartgrænse, der er ti kilometer i timen lavere end i dag. I løbet af foråret vil forvaltning udskifte farttavler på strækningerne, så det er tydeligt for bilisterne, at hastighedsgrænsen er sat ned.

Nicolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø, glæder sig over muligheden for at teste, hvad en lavere fartgrænse betyder for byerne.

Der er mange steder i kommunen, hvor 50 kilometer i timen inden for bygrænsen er for hurtigt for især de bløde trafikanter, som flere steder deler vejen med bilisterne. Jeg er glad for, at vi som forsøgskommune nu kan prøve ting af og blive klogere på, hvilken forskel det faktisk gør for støjen, trafiksikkerheden og byen som helhed, når hastigheden bliver lavere.
Nicolaj Bang, rådmand, Teknik og Miljø

Aarhus Kommune er én af 16 kommuner i Danmark, der er del af Vejdirektoratets treårige forsøgsordning med lavere fartgrænser i byen. Forsøget skal give erfaringer med henblik på at forbedre den generelle trafiksikkerhed i Danmark, og så skal det vise, hvad der sker med bymiljøerne de steder, hvor farten kommer ned.

Tæt dialog med lokale fællesråd
I Aarhus Kommune er forsøget med hastighedsnedsættelser delt i to faser: Første fase – som nu udmøntes i konkrete indsatser på 15 forsøgsstrækninger – løber til udgangen af 2023. I 2024 bliver forsøget udvidet med strækninger, hvor der tages udgangspunkt i hidtidige erfaringer og tæt dialog med lokale fællesråd. I anden halvdel af 2025 bliver forsøget evalueret og afrapporteret til Vejdirektoratet. De lokale fællesråd kommer til at spille en væsentlig rolle i evalueringen. Rådmanden glæder sig over det tætte samarbejde med lokale kræfter.

Forsøget vil have forskellige indvirkninger på mange aarhusianeres hverdag, og derfor er det er vigtigt, at vi får samlet erfaringerne sammen og evalueret ordentligt på dem, så vi kan bruge dem i fremtidig byplanlægning.
Nicolaj Bang, rådmand, Teknik og Miljø

Ved efterårets budgetforhandlinger besluttede rådmanden og de øvrige forligsparter at afsætte 3 mio. kr. til hastighedsforsøget. Derudover lægger Teknik og Miljø op til at bruge yderligere 4,5 mio. kr. på indsatsen.

Pengene skal bruges på såkaldte milde virkemidler som digitale færdselstavler og kørebaneafmærkninger. I første omgang er hverken fartbump eller chikaner en del af forsøget.

Her bliver farten sænket til 40 km/t
I foråret 2023 bliver fartgrænsen sænket fra 50 til 40 km/t på 15 strækninger i Aarhus Kommune:

Nord:

 • Grenåvej, Løgten
 • Bystævnet, Lystrup
 • Skæring Hedevej, Skæring
 • Hjortshøjvej, Skæring

Vest:

 • Tilst Østervej-Bysmedevej, Tilst
 • Ormslevvej, Ormslev

Midt:

 • Nordre Strandvej, Risskov
 • Tjelevej-Vikærsvej, Vejlby
 • Hans Broges Gade og Odensegade, Aarhus C
 • Dr. Holsts Vej, Klokkervej og Haslevej, Åbyhøj
 • Tordenskjoldsgade, Trøjborg
 • Enghavevej, Viby
 • Rosenvangs Allé, Højbjerg

Syd:

 • Jegstrupvej, Jegstrup
 • Byagervej, Beder

Kortene herunder viser de strækniger, der som forsøg får sænket hastighedsgrænsen fra 50 til 40 km/t.