Borgere kan melde foretræder om havneudvidelsen frem til og med søndag den 21. maj

Onsdag besluttede Teknisk Udvalg, at borgere som ønsker foretræde for udvalget om sagen har frem til og med søndag til at melde deres ønske. Derefter vil Teknisk Udvalg planlægge de sidste foretræder, så den politiske behandling af sagen kan gå videre. Der kan fortsat sendes skriftlige meningstilkendegivelser frem til udvalget og byrådet, indtil sagen sendes tilbage til behandling i byrådet.

Vi har haft mange gode besøg og hørt forskellige synspunkter på de allerede afholdte foretræder. I udvalget er vi klar til at lytte til de, der måtte ønske foretræde om sagen. Men af hensyn til den praktiske planlægning og den videre demokratiske proces, sætter vi nu en frist for tilmeldinger til foretræder. Det betyder, at man skal give sig til kende nu, hvis man ønsker foretræde for Teknisk Udvalg og derigennem påvirke den kommende politiske beslutning, inden sagen vender tilbage til byrådet.
Solveig Munk (EL), formand, Teknisk Udvalg

I februar indgik Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, SF og Venstre en politisk aftale om en mulig udvidelse af Aarhus Havn. Det er lokalplanen for denne havneudvidelse, miljøvurdering af havneudvidelsen og forslag fra Det Radikale Venstre, Danmarks Demokraterne, Enhedslisten, Henrik Arens og Thure Hastrup om analyse og bedre udnyttelse af Århus Havns kapacitet, som Teknisk Udvalg nu er ved at behandle forud for Aarhus Byråds endelige beslutning.