Ønsk en ladestander til din elbil

Aarhusianerne inviteres nu til at pege på de lokationer, hvor de mener, at der er behov for at kunne oplade elbilen. Via appen Borgertip er det fra i dag muligt at give kommunen besked om, hvor man oplever et behov.

Det er ikke sikkert, at alle ønsker kan opfyldes, men de indgår alle i arbejdet med at planlægge flere ladestandere rundt om i kommunen.

Vi vil gerne have aarhusianerne med på råd. Flere ladestandere skal gøre hverdagen nemmere for folk med elbil, så vi får endnu flere til at overveje et grønnere alternativ. Derfor gør vi det nu let og enkelt at melde sine ønsker ind, så vi kan se, hvor borgerne selv oplever, at der er brug for flere standere
Nicolaj Bang, rådmand, Teknik og Miljø.

Der er ca. 8.500 elbiler og 6.500 plug-in hybridbiler i Aarhus Kommune (bilstatistik.dk). Ifølge DTU og Dansk E-mobilitets beregninger vil det tal stige til ca. 56.000 i 2030 – det svarer til ca. 30 pct. af bilerne i Aarhus Kommune, hvis antallet af personbiler stiger i samme takt som de sidste 10 år.

Aarhus Kommune har en målsætning om, at 40 pct. af bilerne i Aarhus Kommune kører på el i 2030, så der skal altså endnu mere skub på omstillingen, hvis målet skal nås.

Behov for 2.300 ladepladser i 2030

Der er ca. 390 offentligt tilgængelige ladepladser til rådighed i Aarhus Kommune, og det antal skal stige markant de næste år.

Mobilitetsplanlægger Hannah C. Winge fra Teknik og Miljø vurderer, at det fremtidige behov for ladepladser vil være ca. 2.300 i 2030.

Målet er, at der altid skal være en ladestander per 25 elbiler i Aarhus. Der er en række kriterier og krav, der skal være styr på, før vi kan opstille en ladestander, så alle kan ikke nødvendigvis få deres ønske opfyldt. Men alle ønsker vil indgå i en analyse af, hvor vi bør lave nye udbud
Hannah C. Winge.

Kommunen kan fx kun udbyde ladestandere på egne veje og arealer. Hun opfordrer alligevel til, at man indberetter sit ønske, uanset hvor det er.

Vi vil gerne have alle ønsker ind, uanset om de skulle være realiserbare eller ej. Der kan være kommunale arealer i nærheden, som kunne være en mulighed, og vi bliver i det hele taget klogere på behovet, jo flere ønsker vi får tilsendt
Hannah C. Winge.

Har man ikke allerede hentet appen Borgertip ned på sin telefon, kan man hente den både i App Store (iPhone) og Google Play (Android).

Fakta

  • I Aarhus Kommune har 50 pct. af borgerne mulighed for at lade deres elbil på privat grund. 32 pct. har mulighed for at lade på privat parkering ved boligen, hvis opstilling af ladestandere kan aftales med en eventuel udlejer. Omtrent 18 pct. af aarhusianerne har kun adgang til at parkere på veje og er derfor fuldstændig afhængige af offentligt tilgængelige ladestandere (DTU & Dansk Elbil Alliance, 2019).
  • Kommunen har ikke mulighed for at etablere ladeinfrastruktur på privatejede arealer; det er alene ejeren, der kan opsætte eller give tilladelse til at opsætte ladeinfrastruktur. Teknik og Miljø giver gerne råd og vejledning til, hvordan man kan etablere lademuligheder på privat grund.