Mere natur syd for Aarhus

På kortet er markeret de områder syd for Aarhus, hvor Teknik og Miljø sammen med aarhusianerne skal skabe ny natur.

300 hektar kommunal landbrugsjord syd for Aarhus skal omdannes til mere vild natur. Formålet er at skabe flere levesteder til en masse arter, der mangler plads og give aarhusianerne nye, bedre naturoplevelser.

Projektet er blandt de største i Aarhus Kommune, når det kommer til arbejdet med at højne biodiversiteten.

Jeg har kæmpestore forventninger til, hvad vi kan udrette på arealer af den størrelse. I Aarhus har vi allerede gang i rigtig mange initiativer, der styrker biodiversiteten, men det her projekt er i en helt anden skala,
Nicolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø.

Indsatsen vil også beskytte drikkevandsressourcerne i området og give mindre CO2.

Mere natur til naboerne

Der kommer blandt andet ny bynær natur på kommunal jord ved Vilhelmsborg, hvor man arbejder på en cirka 10 km lang, grøn, rekreativ kile mellem Beder, Malling og Mårslet. I fremtiden bliver der endnu mere grønt at se på og gå på opdagelse i, når de dyrkede marker forvandles til åbne naturområder og skov med stier på kryds og tværs.

Omlægningen bliver en enorm gevinst for de tusindvis af aarhusianere, der bor i området og snart får meget bedre adgang til den natur, der gør deres nærområde unikt,
Nicolaj Bang.

Det er endnu ikke planlagt, hvordan naturen skal udvikles, og hvor stierne skal anlægges. Der er nemlig lagt op til en høj grad af borgerinddragelse i arbejdet med mere ny natur syd for Aarhus.

Fra landbrug til natur

Første skridt i arbejdet blev taget allerede i går, hvor forvaltningen opsagde forpagtningsaftalerne med de landmænd, som har lejet og dyrket jorden. Det betyder, at Aarhus Kommune får overdraget jorden pr. 1. september 2023.

Beslutningen om at opsige forpagtningsaftalerne med de pågældende landmænd og omlægge arealerne til ny natur blev truffet i forbindelse med budgetforliget 2022, hvor følgende partier i Aarhus Byråd har sat deres underskrift på aftalen: Socialdemokratiet, SF, Venstre, Det Radikale Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. Enhedslisten og Liste Trivsel, Velfærd og Reel Borgerinddragelse var ikke en del af budgetforliget 2022.

Landmændene får selvfølgelig høsten med i år, selvom den skulle strække sig ind i september.