Hvad er Aarhus i Tal?

Først og fremmest er Aarhus i Tal din direkte adgang til de tal, som Aarhus Byråd også bruger til at tage beslutninger på baggrund af.

Hvorfor har vi gjort det muligt?

Det har vi gjort, fordi Aarhus Byråd er enig om en åbenhed. Derfor inviteres borgere og journalister indenfor så vi sammen kan være med til at skabe bedre rammer for velfærd og demokrati.

Men hvad kan jeg finde?

I Aarhus i Tal kan du først og fremmest finde tallene om Fortællingen om Aarhus - Aarhus-målene, som Aarhus Byråd har sat sig for, hele kommunen skal arbejde hen imod.

Du kan også hente tal om befolkning, arbejdspladser og infrastruktur. Du kan finde tal om ledighed og flygtninge. Tal om BNP og CO2. Tal om kommunens administration, økonomi og personale. Kort sagt alle aktuelle tal om Aarhus.

Løsningen udvides hele tiden med nye spændende tal og funktioner, så kom endelig forbi en gang imellem.

Her finder du tal om Aarhusmålene, der er vedtaget af Aarhus Byråd for perioden 2018-2021.

Aarhusmålene

Hvor mange i Aarhus er selvforsørgende? Hvordan er udviklingen af arbejdspladser i Aarhus? Hvilke veje er de mest trafikerede i Aarhus Kommune? Hvor mange føler sig trygge ved at bo i Aarhus sammenlignet med andre danske storbyer? Hvor gamle bliver folk, der bor i Aarhus?

Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om Aarhusmålene  i Aarhus i Tal.

Her finder du alle de tal, der er værd at vide om klimaet i Aarhus Kommune. Eller i hvert fald ret mange.

Klima i Aarhus

Hvordan har udviklingen i Aarhus’ CO2 udledning været? Hvor stor en andel af energiforbruget i Aarhus kommer fra vedvarende energi? Hvilke sektorer i Aarhus udleder mest CO2? Hvor stor en del af Aarhus Kommune bilpark er elbiler? Hvilke processer er med til øge CO2 udledningen mest i Aarhus Kommune?

Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om klima i Aarhus i Tal.

 

Tal om smittetilfælde fordeling på alder og områder i byen m.m. opdateres dagligt.

Hvordan går det med udviklingen i antal smittede borgere i Aarhus Kommune? Hvor mange unge i alderen 21-30 år i Aarhus Kommune er smittede med Covid-19? Hvilke postnumre i Aarhus Kommune har haft flest smittetilfælde de seneste 7 dage i forhold til antal indbyggere? Hvilke forskellige uddannelsesaldersgrupper, folkeskole 7-15 år, ungdomsuddannelser 16-19 år og videregående uddannelser 20-25 år, har haft flest smittetilfælde de seneste 30 dage. 

Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om Covid-19 smitten i Aarhus i Tal.

  • Antal smittetilfælde dagligt og på ugebasis
  • Ugentligt incidens tal
  • Incidens fordelt på postdistrikter
  • Udvikling i incidens, fordelt på aldersgrupper
  • Udvikling i smittetilfælde de seneste syv dage fordelt på alder for uddannelsesniveauer

 

Her finder du alle de tal, der er værd at vide om befolkningen i Aarhus Kommune. Eller i hvert fald ret mange.

Befolkningen i Aarhus

Hvor mange mennesker bor der i Lisbjerg? Hvor bor de unge henne? Hvordan har udviklingen været i Solbjerg? Hvor i Verden kommer aarhusianere oprindeligt fra? Hvor mange er blevet født på Aarhus Ø? Hvordan tror vi Aarhus Kommunes befolkning ser ud om 10 år?

Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om befolkningen i Aarhus i Tal.

Her finder du alle de tal, der er værd at vide om uddannelse i Aarhus Kommune. Eller i hvert fald ret mange.

Uddannelse i Aarhus

Hvilken ungdomsuddannelse vælger flest unge i Aarhus? Hvor stor en andel af drenge og piger er i gang med en ungdomsuddannelse? Hvor mange af anden etnisk herkomst tager en ungdomsuddannelse i Aarhus? Hvor mange er forventet at have færdiggjort en ungdomsuddannelse indenfor 8 år efter en afsluttet 9. klasse?

Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om uddannelse i Aarhus i Tal.

Her finder du tal om hvordan befolkningen i Aarhus forsørger sig. Nogle modtager ydelser, pensioner og hjælp, mens andre er selvforsørgende.

Beskæftigelse og ledighed

Er ledigheden stigende eller faldende i Aarhus? Og er den egentligt meget anderledes end i København? Er det de unge, de gamle, kvinderne eller mændene som er hårdest ramt?

Hvor mange offentligt forsørgede er der i Aarhus Kommune? Hvilken forsørgelse modtager flest personer i Aarhus Kommune? Hvor mange er selvforsøgende i Aarhus sammenlignet med andre storbyer i Danmark?

Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om beskæftigelse og ledighed i Aarhus i Tal.

Her finder du nogle af de mest aktuelle tal om erhvervslivet i Aarhus Kommune. De kan næsten ikke blive mere nye.

Erhvervslivet i Aarhus

Hvor stor er den offentlige sektor i Aarhus Kommune, og er den større end i andre steder i landet? Findes den største koncentration af industriarbejdspladser i Gladsaxe eller i Aarhus? Hvor sker jobvæksten henne? Og hvor gør den ikke?

Hvilke brancher har flest arbejdspladser? Hvor mange arbejder i Aarhus Kommune men bor et andet sted? Hvilke veje er de mest trafikerede i Aarhus? Hvordan har Business Region Aarhus’ udvikling i BNP været sammenlignet med hele landets?

Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om erhvervslivet i Aarhus i Tal.

Her finder du alle de tal, der er værd at vide om integrationslovspersoner i Aarhus Kommune. Eller i hvert fald ret mange.

Integrationslovspersoner i Aarhus

Hvor mange personer er omfattet af integrationsloven i Aarhus? Hvordan har udviklingen af personer omfattet af integrationsloven været? Hvor stor er beskæftigelsen blandt personer omfattet af integrationsloven? Hvilke lande har flest personer omfattet af integrationsloven? 

Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om integrationslovspersoner i Aarhus i Tal.

Her finder du alle de tal, der er værd at vide om personalet i Aarhus Kommune. Eller i hvert fald ret mange.

Personale i Aarhus Kommune

Hvor mange fuldtidsstillinger er der i Aarhus Kommune? Hvilke faggrupper oplever det højeste sygefravær? Hvilke faggrupper oplever flest arbejdsulykker? Hvordan har lønudviklingen været blandt dem der arbejder i Aarhus Kommune? Hvordan er aldersfordelingen af dem der arbejder i Aarhus Kommune? 

Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om personalet i Aarhus Kommune i Aarhus i Tal.

Her finder du alle de tal, der er værd at vide om driftsøkonomien i Aarhus Kommune. Eller i hvert fald ret mange.

Driftsøkonomien i Aarhus Kommune

Hvad er Aarhus Kommune budget? Hvor stor en likviditet har Aarhus Kommune pr. indbygger? Hvordan klarer Aarhus letbane sig økonomisk? Hvor mange dokumentnavne er blevet offentliggjort på den åbne postliste? Hvordan har udviklingen i Aarhus Kommunes bruttoudgifter bevæget sig?                          

Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om driftsøkonomien i Aarhus i Tal

Her finder du alle de tal, der er værd at vide om Business Region Aarhus i Aarhus Kommune. Eller i hvert fald ret mange.

Business Region Aarhus

Hvor mange tror vi der bor i Business Region Aarhus om 10 år? Hvilken kommune forventer vi, at der vil opleve den største procentvise stigning i indbyggertallet frem mod år 2045? Hvilken kommune i Business Region Aarhus har færrest ledige? Hvor stor en del af landets samlede BNP står Business Region Aarhus for? 

Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om Business Region Aarhus i Aarhus i Tal.