Hvad er Aarhus i Tal?

Først og fremmest er Aarhus i Tal din direkte adgang til de tal, som Aarhus Byråd også bruger til at tage beslutninger på baggrund af.

Hvorfor har vi gjort det muligt?

Det har vi gjort, fordi Aarhus Byråd er enig om en åbenhed. Derfor inviteres borgere og journalister indenfor så vi sammen kan være med til at skabe bedre rammer for velfærd og demokrati.

Men hvad kan jeg finde?

I Aarhus i Tal kan du først og fremmest finde tallene om Fortællingen om Aarhus - Aarhus-målene, som Aarhus Byråd har sat sig for, hele kommunen skal arbejde hen imod.

Du kan også hente tal om befolkning, arbejdspladser og infrastruktur. Du kan finde tal om ledighed og flygtninge. Tal om BNP og CO2. Tal om kommunens administration, økonomi og personale. Kort sagt alle aktuelle tal om Aarhus.

Løsningen udvides hele tiden med nye spændende tal og funktioner, så kom endelig forbi en gang imellem.

Her finder du alle de tal, der er værd at vide om befolkningen i Aarhus Kommune. Eller i hvert fald ret mange.

Befolkningen i Aarhus

Hvor mange mennesker bor der i Lisbjerg? Hvor bor de unge henne? Hvordan har udviklingen været i Solbjerg? Hvor i Verden kommer aarhusianere oprindeligt fra? Hvor mange er blevet født på Aarhus Ø? Hvordan tror vi Aarhus Kommunes befolkning ser ud om 10 år?

Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om befolkningen i Aarhus i Tal.

Her finder du nogle af de mest aktuelle tal om arbejdspladser, særligt for lønmodtagere. De kan næsten ikke blive mere nye.

Arbejdspladser i Aarhus

Hvor stor er den offentlige sektor i Aarhus Kommune, og er den større end i andre steder i landet? Findes den største koncentration af industriarbejdspladser i Gladsaxe eller i Aarhus? Hvor sker jobvæksten henne? Og hvor gør den ikke?

Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om arbejdspladser i Aarhus i Tal.

Her finder du tal om hvordan befolkningen i Aarhus forsørger sig. Nogle modtager ydelser, pensioner og hjælp, mens andre er selvforsørgende.

Beskæftigelse og ledighed

Er ledigheden stigende eller faldende i Aarhus? Og er den egentligt meget anderledes end i København? Er det de unge, de gamle, kvinderne eller mændene som er hårdest ramt? [Vi beklager, men svarene på andre spændende spørgsmål arbejdes, der på højtryk på at få lavet]

Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om beskæftigelse og ledighed i Aarhus i Tal.

Her finder du tal om mobiliteten og fremkommeligheden i Aarhus. Nogle rejser foregår i bil på indfaldsvejene, andre på cykel og pendlingen langvejsfra.

Mobilitet og forbundethed

Hvordan er trængslen langs indfaldsveje og ringveje i Aarhus? Hvordan er borgernes transportvaner i sammenligning med resten af landet? Hvor mange nettopendlere er der i byen? Hvor mange pendler ind og ud af byen i sammenligning med andre kommuner?

Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om mobilitet og forbundethed i Aarhus i Tal.

Her finder du tal om boliger og byggesagsbehandling i Aarhus Kommune. Både tal for sager oprettes, behandles eller afgøres. Du finder også hvordan servicen er målt.

Byggesagsbehandling

Hvor mange byggesager afgøres i Aarhus Kommune? Hvordan er udviklingen i ansøgte og afgjorte sager? Hvor mange sager er i gang på de erhvervsrettede områder? Hvordan er sagsbehandlingstiden i forhold til vedtagne servicemål? Hvordan er tilfredsheden blandt borgere med en byggesag?

Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om byggesagsbehandling i Aarhus i Tal.

Boligprognose

Leder du i stedet efter Boligprognosen for Aarhus Kommune, så kan du finde den seneste udgave her.

Øvrige Aarhus-tal

Fandt du ikke de tal du ledte efter? Vi har gemt nogle tal lidt dybere inde, det kan være de ligger der.

Prøv at gå på opdagelse i Aarhus i Tal.