Skoleprognose

Skoleprognose 2019 er baseret på befolkningsprognosen for de enkelte skoledistrikter i Aarhus Kommune pr. 1. januar 2019 samt det faktiske elevtal pr. 5. september 2018.

I skoleåret 2018/2019 er der 27.378 elever på folkeskolerne i Aarhus Kommune. Skoleprognosen vedrører kun elever i normale klasser. Den er ekskl. elever i modtagelses- og specialklasser.

Elevtallet forventes at stiger til 28.294 elever i skoleåret 2024/2025.

Elevtallet fordeler sig ikke jævnt over hele Aarhus Kommune. På nogle skoler forventes der stigende elevtal, mens der på andre skoler forventes faldende elevtal.