Skoleprognose

Skoleprognosen 2020 er baseret på befolkningsprognosen for de enkelte skoledistrikter i Aarhus Kommune pr. 1. januar 2020 samt det faktiske elevtal pr. 5. september 2019.

I skoleåret 2019/2020 er der 27.155 elever på folkeskolerne i Aarhus Kommune. Skoleprognosen vedrører kun elever i normalklasse, ikke elever i modtagelses- og specialklasse.

Vi forventer elevtallet stiger til 28.034 elever i skoleåret 2024/2025. Vi forventer altså en stigning på 879 elever over de næste på fem år. Det svarer til en stigning på 3 procent.

Elevtallet fordeler sig ikke jævnt over hele Aarhus Kommune. På nogle skoler forventer vi et stigende antal elever, mens vi på andre skoler forventer at det falder.