Skoleprognosen 2021 er baseret på befolkningsprognosen for de enkelte skoledistrikter i Aarhus Kommune pr. 1. januar 2021 samt det faktiske elevtal pr. 5. september 2020.

I skoleåret 2020/2021 er der 27.221 elever på folkeskolerne i Aarhus Kommune. Skoleprognosen vedrører kun elever i normalklasse. Den er ekskl. elever i modtagelses- og specialklasse.

Elevtallet forventes at stige til 28.544 elever i skoleåret 2025/2026. Der forventes således en stigning på 1.323 elever på fem års sigt, svarende til en stigning på 4,8 procent.

Elevtallet fordeler sig ikke jævnt over hele Aarhus Kommune. På nogle skoler forventes der stigende elevtal, mens der på andre skoler forventes faldende elevtal.