Skoleprognosen 2022 er baseret på befolkningsprognosen for de enkelte skoledistrikter i Aarhus Kommune pr. 1. januar 2022 samt det faktiske elevtal pr. 5. september 2021.

I skoleåret 2021/2022 er der 27.123 elever (0.-10. klasse) på folkeskolerne i Aarhus Kommune. Skoleprognosen vedrører kun elever i normalklasse. Den er ekskl. elever i modtagelses- og specialklasse.

Elevtallet forventes at stige til 27.891 elever i skoleåret 2026/2027. Der forventes således en stigning på 768 elever på fem års sigt, svarende til en stigning på 2,8 procent.

Elevtallet fordeler sig ikke jævnt over hele Aarhus Kommune. På nogle skoler forventes der stigende elevtal, mens der på andre skoler forventes faldende elevtal.