Småbørnsprognose

Småbørnsprognosen er en del af befolkningsprognosen, og anvendes til at vurdere behovet for dagtilbudspladser.

Prognosen er baseret på de faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2019 og er opdelt i vuggestue-/dagplejebørn og børnehavebørn.

Prognosen forudsiger, at der vil komme 3.286 flere ½-5-årige i perioden fra 2019 og frem til 2024, hvoraf der forventes 1.548 flere børn i vuggestue- og dagplejealderen og 1.738 flere børn i børnehavealderen.

Aarhus Kommune arbejder løbende på at oprette ekstra pladser for at imødekomme det stigende pladsbehov. Den forventede stigning i børnetallet fordeler sig ikke jævnt over hele Aarhus Kommune. Børnetallet vil i nogle dele af kommunen falde, og i andre dele vil det stige, hvilket fremgår af prognosen for de enkelte områder.